Pomocník systému OBERON
Ako zaregistrovať VRP?

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Registračné pokladnice (eKasa) > Virtuálna registračná pokladnica > Ako zaregistrovať VRP?

O pridelenie kódu Virtuálnej registračnej pokladnice (VRP) a prihlasovacích údajov do VRP môže podnikateľ požiadať ktorýkoľvek daňový úrad. Bližšie informácie o VRP sú k dispozícii na webovej stránke Finančnej správy SR.

  1. V prípade VRP s cieľom pridelenia kódu pokladnice a prihlasovacích údajov do VRP je podnikateľ povinný požiadať DÚ predpísanou žiadosťou o pridelenie tohto kódu. Podnikateľ požiada o zaregistrovanie VRP elektronicky z osobnej internetovej zóny cez katalóg formulárov – (Katalóg formulárov >> Pokladnica e-kasa klient >> Pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient >> Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient). 
  2. V žiadosti o pridelenie VRP vypíšte povinné údaje o podnikateľovi vrátane štvormiestneho PIN kódu (ten bude podnikateľ zadávať pri prvom prihlásení do VRP). Vypisovaniu žiadosti venujte náležitú pozornosť, lebo v prípade nesprávnych údajov budete daňovým úradom vyzvaní na opravu, čo predlžuje proces pridelenia kódu VRP.
  3. Celý proces pridelenia VRP po podaní elektronickej žiadosti trvá 7 - 10 dní.
Príbuzné témy