Pomocník systému OBERON
Podporované registračné pokladnice

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Podporované registračné pokladnice

1. On-line registračné pokladnice (ORP)

Z legislatívneho hľadiska systém OBERON podporuje tieto fiškálne zariadenia vyhovujúce zákonu, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a Zákon 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov:

A) Fiškálne tlačiarne (eKasa):

    eKasa PANDORA
    EFox-T Elcom RP80
    Pegas FM-06 eKasa
    Pegassino Printer
    VAROS FT4000B
    VAROS FT5000B
    FiskalPRO (eKasa)
    FiskalPRO N86
    FiskalPRO A8 (eKasa)
    Easy-Pos.eKasa

B) Registračné pokladnice v režime on-line:

    Euro-50i/o v režime on-line
    Euro-150i/o v režime on-line

C) Registračné pokladnice v režime off-line:

    Euro-50i/o
    Euro-150i/o

D) Softvérové fiškálne zariadenie na skúšobné účely Fiscal Virtual.

E) Fiškálne riešenia platné pre iné štáty ako Slovenská republika:
   - EET - Elektronická evidencia tržieb pre Českú republiku.

F) Fiškálne tlačiarne pripojené formou univerzálneho rozhrania Fiscal Universal Interface.

Porovnanie podporovaných eKasa zariadení

eKasa PANDORA Pegas FM-06 eKasa Pegassino Printer VAROS FT4000B VAROS FT5000B FiskalPRO eKasa FiskalPRO A8 eKasa Easy-Pos.eKasa Euro-50i/o, Euro-50/o Euro-150i/o,
Euro-150/o
Efox/o – T Elcom RP80 **
Výrobca EXALOGIC, s.r.o. BOWA s.r.o.
BOWA s.r.o. VAROS TECHNOLOGY, s.r.o. VAROS TECHNOLOGY, s.r.o.

A3 Soft s.r.o.

A3 Soft s.r.o.

S.A. spol. s r.o. ELCOM, s.r.o.
ELCOM, s.r.o. ELCOM, s.r.o.
Výrobca CHDÚ EXALOGIC, s.r.o. BOWA s.r.o. BOWA s.r.o. BOWA s.r.o. BOWA s.r.o. A3 Soft s.r.o.CHDU s.r.o. A3 Soft s.r.o. CHDU s.r.o. ELCOM, s.r.o. ELCOM, s.r.o. ELCOM, s.r.o.
Spôsob pripojenia (rozhranie) LAN RS232 RS232 RS232, USB LAN USB, LAN, WiFi WiFi, LAN USB USB USB, LAN (Plus) USB, LAN, WiFi
Spôsob komunikácie TCP/IP TCP/IP TCP/IP TCP/IP TCP/IP sériový port, TCP/IP TCP/IP DLL sériový port sériový port, TCP/IP (Plus) sériový port USB, TCPI/IP
Ovládač ovládač (DLL) ovládač (DLL) ovládač (DLL) ovládač (DLL) ovládač (DLL)
Podpora platidiel (typov platieb) pevné 3 pevné 3
Tlač obratov pokladnice (typy platieb) manuálne manuálne
Tlač kumulatívnych obratov podľa stavu na serveri FS SR (typy platieb)
Priebežná uzávierka
Denná uzávierka
Intervalová uzávierka
Evidencia zostatku tržby
Tlač neodoslaných dátových správ (súhrn)
Tlač nedaňových dokladov
Tlač kópie posledného dokladu
Tlač kópie staršieho dokladu
on-line portál FiskalPRO

on-line portál FiskalPRO
Plnohodnotné zdieľanie (tlač z viacerých počítačov)
Tlač mena obsluhy pokladnice
Tlač názvu otvoreného účtu
Tlač čísla skladovej karty
Tlač kódu položky
Tlač čiarového kódu položky
Tlač doplňujúceho popisu zo skladovej karty
Tlač výrobného/sériového čísla
Tlač údajov o ubytovaní hosťa pri zúčtovaní hotelového účtu
Tlač odberateľa
Tlač čísla objednávky z bonovacej knihy
Tlač čísla objednávky z bonovacej knihy (ústrižok)
Tlač poznámky k položke
Tlač poznámky namiesto položky dokladu
Počet položiek dokladu neobm. neobm. neobm. neobm. neobm. 100 - 200 * 100 - 200 * 200 30 100 80
* v závislosti od dĺžky názvu položky
** Zariadenie je podporované bez garancie ďalších úprav v komunikačnom protokole na základe budúcich aktualizácií firmvéru.

2. Elektronické registračné pokladnice (platné do 30.06.2019 s možnosťou používať do 31.12.2019)

A) Fiškálne tlačiarne (moduly):

Black Cat, Custom Engineering KUBE II, Ditron Mira, Ditron ZIP 58/80, EasyPos.2010, Elcom EFox, Elcom Mini EFox, Elcom-500FP, ELZAB Mera MJ, FiskalPRO, FM41, FT Upos TM88 M2, Pegas FM-06, Pegassino, Smartprinter, VAROS FT 4000.

B) Fiškálne tlačiarne (moduly) pripojené formou univerzálneho rozhrania Fiscal Universal Interface.

C) Registračné pokladnice v režime on-line:

EURO-50 T On-line, EURO-50 TE On-line, EURO-100 T On-line, EURO-150 TE On-line, EURO-200 TX On-line, EURO-200 TE On-line, EURO-500 T On-line, EURO-500 TE On-line, EURO-500 TX On-line, EURO-2000 T Alpha On-line, EURO-2000 TE Alpha On-line, EURO-2100 TE On-line.

D) Registračné pokladnice v režime off-line:

Euro 50T Mini, Euro 100T, Euro 150TE, Euro 200TE, Euro 200TX, Euro 500T Handy, Euro 500TE Handy, Euro 500TX Handy, Euro 2000TE Alpha, Euro 2000T Alpha, Euro 2100TE, Custom Big II/Touch, Quorion CR20/CR21.

Príbuzné témy