Pomocník systému OBERON
Podporované registračné pokladnice

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Podporované registračné pokladnice

Táto téma Pomocníka obsahuje prehľad registračných pokladníc, t. j. fiškálnych zariadení podporovaných v systéme OBERON.

1. On-line registračné pokladnice (ORP)

Z legislatívneho hľadiska systém OBERON podporuje tieto fiškálne zariadenia vyhovujúce zákonu, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladniceZákon 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov:

A) Fiškálne tlačiarne:

    eKasa PANDORA Odporúčané riešenia - pre používateľov OBERON-u je odporúčanou fiškálnou tlačiarňou,
    EFox-T Elcom RP80 (zariadenie je podporované bez garancie ďalších úprav v komunikačnom protokole na základe budúcich aktualizácií firmvéru)
    Pegas FM-06 eKasa
    Pegassino Printer
    VAROS FT4000B
    VAROS FT5000B
    FiskalPRO eKasa
    FiskalPRO N86
    FiskalPRO A8
    Easy-Pos.eKasa (zariadenie je podporované bez garancie ďalších úprav v komunikačnom protokole na základe budúcich aktualizácií firmvéru)

B) Registračné pokladnice v režime on-line (používané vo funkcii fiškálnej tlačiarne):

    Euro-50i/o v režime on-line (zariadenie je podporované bez garancie ďalších úprav v komunikačnom protokole na základe budúcich aktualizácií firmvéru)
    Euro-150i/o v režime on-line (zariadenie je podporované bez garancie ďalších úprav v komunikačnom protokole na základe budúcich aktualizácií firmvéru)

C) Registračné pokladnice v režime off-line:

    Euro-50i/o (zariadenie je podporované bez garancie ďalších úprav v komunikačnom protokole na základe budúcich aktualizácií firmvéru)
    Euro-150i/o (zariadenie je podporované bez garancie ďalších úprav v komunikačnom protokole na základe budúcich aktualizácií firmvéru)

D) Fiškálne riešenia platné pre iné štáty ako Slovenská republika:
    Fiscal UNI (CZ)

E) Softvérové fiškálne zariadenie na skúšobné účely Fiscal Virtual.

F) Fiškálne tlačiarne pripojené formou univerzálneho rozhrania Fiscal Universal Interface.

Porovnanie podporovaných registračných pokladníc

eKasa PANDORA Pegas FM-06 eKasa Pegassino Printer VAROS FT4000B VAROS FT5000B FiskalPRO eKasa FiskalPRO A8 eKasa Easy-Pos.eKasa Euro-50i/o, Euro-50/o Euro-150i/o,
Euro-150/o
Efox/o – T Elcom RP80 **
Výrobca EXALOGIC, s.r.o. BOWA s.r.o.
BOWA s.r.o. VAROS TECHNOLOGY, s.r.o. VAROS TECHNOLOGY, s.r.o.

A3 Soft s.r.o.

A3 Soft s.r.o.

S.A. spol. s r.o. ELCOM, s.r.o.
ELCOM, s.r.o. ELCOM, s.r.o.
Výrobca CHDÚ EXALOGIC, s.r.o. BOWA s.r.o. BOWA s.r.o. BOWA s.r.o. BOWA s.r.o. A3 Soft s.r.o.CHDU s.r.o. A3 Soft s.r.o. CHDU s.r.o. ELCOM, s.r.o. ELCOM, s.r.o. ELCOM, s.r.o.
Spôsob pripojenia (rozhranie) LAN RS232 RS232 RS232, USB LAN USB, LAN, WiFi WiFi, LAN USB USB USB, LAN (Plus) USB, LAN, WiFi
Spôsob komunikácie TCP/IP TCP/IP TCP/IP TCP/IP TCP/IP sériový port, TCP/IP TCP/IP DLL sériový port sériový port, TCP/IP (Plus) sériový port USB, TCPI/IP
Ovládač ovládač (DLL) ovládač (DLL) ovládač (DLL) ovládač (DLL) ovládač (DLL)
Podpora platidiel (typov platieb) pevné 3 pevné 3
Tlač obratov pokladnice (typy platieb) manuálne manuálne
Tlač kumulatívnych obratov podľa stavu na serveri FS SR (typy platieb)
Priebežná uzávierka
Denná uzávierka
Intervalová uzávierka
Evidencia zostatku tržby
Tlač neodoslaných dátových správ (súhrn)
Tlač nedaňových dokladov
Tlač kópie posledného dokladu
Tlač kópie staršieho dokladu
on-line portál FiskalPRO

on-line portál FiskalPRO
Plnohodnotné zdieľanie (tlač z viacerých počítačov)
Tlač mena obsluhy pokladnice
Tlač názvu otvoreného účtu
Tlač čísla skladovej karty
Tlač kódu položky
Tlač čiarového kódu položky
Tlač doplňujúceho popisu zo skladovej karty
Tlač výrobného/sériového čísla
Tlač údajov o ubytovaní hosťa pri zaevidovaní úhrady hotelového účtu
Tlač odberateľa
Tlač čísla objednávky z bonovacej knihy
Tlač čísla objednávky z bonovacej knihy (ústrižok)
Tlač poznámky k položke
Tlač poznámky namiesto položky dokladu
Počet položiek dokladu neobm. neobm. neobm. neobm. neobm. 100 - 200 * 100 - 200 * 200 30 100 80
* v závislosti od dĺžky názvu položky
** Zariadenie je podporované bez garancie ďalších úprav v komunikačnom protokole na základe budúcich aktualizácií firmvéru.
Príbuzné témy