Pomocník systému OBERON
Digitálna podpisová podložka EXALOGIC-DSP1

Ďalšie možnosti produktu > Zariadenia > Digitálne podpisové podložky > EXALOGIC-DSP1 > Digitálna podpisová podložka EXALOGIC-DSP1

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o digitálnej podpisovej podložke EXALOGIC-DSP1.

Základné informácie

Zariadenie sa inštaluje v programe OBERON - Agenda firmy, ponuka ServisZariadenia, tlačidlo Pridať. Viac informácií k inštalácii zariadenia získate v téme Inštalácia digitálnej podpisovej podložky EXALOGIC-DSP1.

Obrázok č. 1: Digitálna podpisová podložka EXALOGIC-DSP1

    

Ďalšie informácie

Technické informácie

Obrázok č. 2: Skopírovanie poľa na digitálny podpis z originálneho (neupraveného) tlačového výstupu

 

Postup podpisovania pomocou podpisovej podložky

V nasledujúcej časti je uvedený postup podpísania dokumentu pomocou podpisovej podložky na príklade podpisu výdajky.

  1. V programe OBERON - Agenda firmy zvoľte ponuku SkladVýdajky.
  2. Zvoľte (kurzorom označte) výdajku, ktorú chcete dať podpísať zákazníkovi a stlačte tlačidlo Tlač.
  3. Otvorí sa formulár Tlačové výstupy, v ktorom stlačte tlačidlo PDF súbor (podpísať zákazníkom). Program vygeneruje súbor (výdajku) vo formáte PDF, pričom umožní podpísať súbor zákazníkom pomocou digitálnej podpisovej podložky. Na podpisovej podložke sa rozsvieti displej, na ktorý sa zákazník podpíše elektromagnetickým perom a stlačí tlačidlo OK. Podpis zákazníka sa prenesie do OBERON-u, a tým sa dokument digitálne podpíše. Zároveň sa dokument automaticky uloží ako príloha k danému záznamu (výdajke).

Technická špecifikácia

Model: EXALOGIC-DSP1
Dotykový displej: LCD 4,3" elektromagnetický 480 x 272 px
Spôsob pripojenia a napájanie: USB 2.0, 5 V
Spôsob snímania podpisu: Tlak, rýchlosť, dráha
Operačný systém: Windows 7, 8, 10, 11
Bezpečnosť: Šifrovaná komunikácia AES & RSA
Pero: Plastové, bezbatériové
Pozorovací uhol: 60 – 90 °
Podpisová plocha: 95 x 53,86 mm
Teplota prevádzka: 0 °C - 50 °C, skladovanie: -20 °C - 60 °C
Vlhkosť vzduchu: 0 % - 95 % (bez kondenzácie)
Farba: Čierna
Rozmery: 150 x 112 x 18 mm (šírka x dĺžka x výška)
Hmotnosť (balenie): 311 g

Cena a objednávka zariadenia


Odporúčané riešenia

Príbuzné témy