Pomocník systému OBERON
OBERON Data Cloud

Ďalšie možnosti produktu > Súvisiace produkty > Cloudové riešenia > OBERON Data Cloud

Táto téma Pomocníka popisuje jeden zo súvisiacich produktov systému OBERON - cloudové riešenie OBERON Data Cloud. Pre používateľov OBERON-u je odporúčaným cloudovým riešením Odporúčané riešenia.

Základné informácie 

Obrázok č. 1: Nastavenie pripojenia

Ďalšie informácie získate na webovej stránke OBERON Data Cloud a na webovej stránke dodávateľa.

Odporúčané riešenia

Príbuzné témy