Pomocník systému OBERON
Synchronizácia CRM s Google kalendárom

Ďalšie možnosti produktu > Súvisiace produkty a služby > Google > Synchronizácia CRM s Google kalendárom

Základné informácie

Obrázok č. 1: Výmena informácií medzi OBERON-om a Kalendárom Google

 

Nastavenie synchronizácie s Google účtom

1. Nastavenie e-mailových adries používateľom

 1. V ponuke Servis vyberte položku Používatelia.
 2. Zobrazí sa zoznam používateľov OBERON-u. Vyberte používateľa a stlačte tlačidlo Oprava.
 3. Otvorí sa formulár Používateľ, v záložke Externé systémy stlačte tlačidlo Nový.
 4. Zadajte hodnoty, napríklad:
     Typ: Google,
     Pomenovanie: E-mail,
     Hodnota: e-mailová adresa
 5. Obdobným spôsobom pridajte e-mailovú adresu aj ďalším používateľom, ktorí budú používať Google kalendár.

2. Vytvorenie Google kalendára

 1. Prihláste sa do svojho Google účtu. Stlačte tlačidlo  v pravom hornom rohu a vyberte položku Kalendár.    
 2. Vľavo kliknite na znamienko + (Pridať ďalšie kalendáre).
 3. Vyberte položku Nový kalendár
 4. Zadajte názov kalendára, napríklad Firma CRM.
 5. Kliknite na položku Vytvoriť kalendár.
 6. V časti Zdieľať s konkrétnymi ľuďmi zadajte e-mailovú adresu osoby, s ktorou chcete kalendár zdieľať.
 7. Kliknite na položku Povolenia a vyberte z možností v rozbaľovacej ponuke.
 8. Ak kalendár používate spoločne s jednotlivou e-mailovou adresou, danej osobe sa kalendár zobrazí v zozname Ďalšie kalendáre. Ak kalendár používate spoločne so skupinou e-mailov, používateľom sa kalendár zobrazí v zozname Ďalšie kalendáre po kliknutí na odkaz v e-mailovej pozvánke z Kalendára Google.
Ak chcete, aby sa vám nový kalendár zobrazoval v mobilnom zariadení (telefóne, tablete...) bude potrebné pre daný kalendár zapnúť synchronizáciu.

3. OBERON Center

 1. V ponuke Servis vyberte položku Správca doplnkov.
 2. V oddiele Ovládače vyberte doplnok Synchronizácia OBERON CRM s Google kalendárom a stlačte tlačidlo Inštalovať.
 3. Otvorí sa sprievodca inštaláciou, postupujte podľa pokynov sprievodcu - doplnok sa nainštaluje.
 4. V ponuke OBERON vyberte položku Otvoriť OBERON Center. Otvorí sa program OBERON Center.
 5. V oddiele Automatické úlohy stlačte tlačidlo Pridať. Otvorí sa formulár, v ktorom vyberte Typ úlohy - Synchronizácia s Google kalendárom. Zadajte názov úlohy, vyberte počítač a používateľa.
 6. Stlačte tlačidlo Nastaviť. Otvorí sa formulár, v ktorom stlačte tlačidlo Prihlásiť sa ku Google účtu. Otvorí sa internetový prehliadač, vyberte Google účet, ktorý sa prepojí s OBERON-om a prihláste sa.
 7. Zobrazí sa formulár (Obrázok č. 2), stlačte tlačidlo Povoliť.
 8. V programe OBERON Center vyberte Google kalendár, v ktorom sa budú zobrazovať udalosti z CRM.
 9. Nastavenie synchronizácie je ukončené.
Obrázok č. 2: Žiadosť o povolenie

Obrázok č. 3: Kalendár udalostí v OBERON-e

 Obrázok č. 4: Úlohy a udalosti v Google kalendári

 

Príbuzné témy