Pomocník systému OBERON
Výpočet penále

Systém OBERON umožňuje vypočítať penále z dokladu z knihy pohľadávok. Ide o jednoduchú "kalkulačku", ktorou je možné vypočítať penále k vystavenej faktúre alebo z ľubovoľnej inej sumy.

Výpočet penále je prístupný v knihe pohľadávok, po stlačení tlačidla Možnosti.

Príbuzné témy