Pomocník systému OBERON
Sprievodca Prečíslovanie dokladov

Sprievodca Prečíslovanie dokladov (je prístupný priamo z účtovného denníka, tlačidlo Možnosti) umožňuje prečíslovať doklady určitého typu v účtovnom denníku.

Príklad

Niekedy sa môže stať, že jeden doklad môže byť rozúčtovaný na viac záznamov (riadkov) v účtovnom denníku (najčastejšie z dôvodu rozúčtovania).

Doklady (pokladňa) s číselným radom:

01.01.    P-001
05.01.    P-002
10.01.    P-003
10.01.    P-003
10.01.    P-004
12.01.    P-005

Po pridaní nového dokladu dňa 04.01 a prečíslovaní dokladov bude číselný rad nasledovný:

01.01.    P-001
04.01.    P-002
05.01.    P-003
10.01.    P-004
10.01.    P-004
10.01.    P-005
12.01.    P-006

Príbuzné témy