Pomocník systému OBERON
Formulár Presun položiek medzi účtami

V module Pokladnica OBERON je možné presúvať položky medzi dvoma pokladničnými účtami. Za prvý účet sa považuje aktuálne používaný účet (otvorený pokladničný účet alebo priamy predaj). Druhý účet (protiúčet) je potrebné vybrať z otvorených pokladničných účtov, alebo vytvoriť nový.

Pred zobrazením formulára Presun položiek medzi účtami, je potrebné vybrať protiúčet k aktuálnemu účtu, medzi ktorými sa budú presúvať položky.

Ďalšie informácie o práci s otvorenými účtami sa dozviete, v téme Práca s otvorenými účtami (stolmi).

Popis jednotlivých funkcií formulára Presun položiek medzi účtami

Označenie aktuálneho účtu

Kliknutím do plochy okna účtu, vyberte účet, z ktorého chcete položky presúvať. Aktívne okno účtu je lemované hrubým farebným rámikom.

Zmena účtu

Zobrazí sa formulár pre výber a editáciu otvorených pokladničných účtov. Vyberte účet, ktorým chcete nahradiť aktuálny účet.

Premiestniť

Presunie označenú položku na protiúčet.

Premiestniť všetky

Presunie všetky položky na protiúčet
Príbuzné témy