Pomocník systému OBERON
Formulár Požiadavka hosťa

Formulár Požiadavka hosťa umožňuje definovať, resp. upraviť už nadefinovanú požiadavku hosťa v module Hotelová recepcia. Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy z formulára Rezervácia alebo Ubytovanie, záložka Základné, tlačidlo výberu  pri poli Požiadavky hosťa - otvorí sa číselník Požiadavky hostí, v ktorom stlačte tlačidlo Nový alebo Oprava.

Popis formulára Požiadavka hosťa

Číslo

Zadáva sa číslo požiadavky hosťa, ktoré určuje jej poradie v zozname.

Názov

Zadáva sa názov požiadavky hosťa.

Obrázok

K položke je možné priradiť obrázok. Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte niektorý z dostupných obrázkov, prípadne stlačte tlačidlo výberu  a vyberte vlastný obrázok. Viac informácií v téme Práca s obrázkami.

Zobrazovať v grafickom prehľade

Po začiarknutí sa požiadavky hosťa budú zobrazovať v Grafickom prehľade izieb v oddieloch Prichádzajúci hostia, Ubytovaní hostia a Odchádzajúci hostia.

Uvádzať v tlačovom výstupe upratovania

Po začiarknutí sa požiadavky hosťa budú tlačiť v tlačovom výstupe Prehľad upratovania izieb k dátumu.

Uvádzať aj počas pobytu

Po začiarknutí sa v tlačovom výstupe Prehľad upratovania izieb k dátumu budú tlačiť požiadavky hosťa zadané tak vo formulári Rezervácia, ako aj vo formulári Ubytovanie. Ak zostane políčko nezačiarknuté, v tlačovom výstupe Prehľad upratovania izieb k dátumu sa budú tlačiť len požiadavky zadané vo formulári Rezervácia (nie vo formulári Ubytovanie).

Neaktívne

Požiadavku hosťa je možné označiť za neaktívnu. Vtedy ju program nebude ponúkať na výber a v číselníku Požiadavky hostí sa bude zobrazovať sivou farbou.
Príbuzné témy