Pomocník systému OBERON
Formulár Požiadavky hosťa

Formulár Požiadavky hosťa obsahuje zoznam položiek, ktorý umožňuje obsluhe recepcie zaevidovať pri rezervácii, resp. ubytovaní, ale aj počas pobytu rôzne požiadavky hosťa – od detskej postieľky, cez špeciálnu stravu až po kyticu či fľašu sektu na izbe.

Popis formulára Požiadavky hosťa

Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy z formulára Rezervácia alebo Ubytovanie, záložka Základné, tlačidlo , Upraviť zoznam - otvorí sa formulár Požiadavky hostí, v ktorom stlačte tlačidlo Nový.

Číslo

Zadáva sa číslo položky (požiadavky hosťa), ktoré určuje jej poradie v zozname.

Názov

Zadáva sa názov položky.

Obrázok

K položke je možné priradiť obrázok. Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte obrázok, prípadne stlačte tlačidlo výberu  a vyberte vlastný obrázok.

Zobrazovať v grafickom prehľade

Požiadavky hosťa sa budú zobrazovať v Grafickom prehľade izieb v oddieloch Prichádzajúci hostia, Ubytovaní hostia a Odchádzajúci hostia.

Uvádzať v tlačovom výstupe upratovania

Požiadavky hosťa sa budú tlačiť v tlačovom výstupe Prehľad upratovania izieb k dátumu.

Uvádzať aj počas pobytu

Ak je podmienka Uvádzať aj počas pobytu aktívna, v tlačovom výstupe Prehľad upratovania izieb k dátumu bude tlačená vždy. Ak nie je podmienka aktívna, v tlačovom výstupe sa bude požiadavka tlačiť len uvedená len v rezervácie a nie z ubytovania.

Neaktívne

Požiadavku hosťa je možné označiť ako neaktívnu. Nebude sa zobrazovať v zozname požiadaviek hosťa, ale len priamo v zozname požiadaviek hosťa. Neaktívna požiadavka sa zobrazuje sivou farbou.
Príbuzné témy