Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenie automatickej úlohy 'Automatické odosielanie e-mailov'

Formulár Nastavenia automatickej úlohy 'Automatické odosielanie e-mailov' umožňuje nadefinovať nastavenia automatickej úlohy na zasielanie e-mailových správ na pozadí vygenerovaných a zapísaných v module CRM v evidencii E-mailové správy. Úloha umožňuje rozposielať hromadné e-mailové správy konkrétnym skupinám príjemcov (napr. pri reklamnej kampani, informovaní o podujatí atď.).

Popis formulára Nastavenia automatickej úlohy 'Automatické odosielanie e-mailov'

Formulár je dostupný z programu OBERON Center, oddiel Automatické úlohy, tlačidlo Pridať alebo Upraviť - otvorí sa formulár, v ktorom stlačte tlačidlo Nastaviť.

SMTP server

E-mailové správy sa posielajú prostredníctvom SMTP servera. Na nastavenie SMTP servera stlačte tlačidlo . Príklady nastavenia SMTP servera pre gmail.com a websupport.sk sú k dispozícii v téme Poštový klient

Prevádzky

Vyberte prevádzku.

Kadencia odosielania

Pri väčšom počte e-mailových správ môže byť váš SMTP server zaradený na blacklist (čiernu listinu). Z tohto dôvodu je možné automatické odosielanie e-mailov obmedziť v počte zasielaných správ za určitý časový úsek (100 e-mailov za hodinu až 3000 e-mailov za hodinu).

Príbuzné témy