Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenie automatickej úlohy 'Automatické odosielanie e-mailov'

Formulár Nastavenia automatickej úlohy 'Automatické odosielanie e-mailov' umožňuje nadefinovať nastavenia automatickej úlohy Automatické odosielanie e-mailov, ktorá zabezpečuje fyzické odosielanie e-mailových správ z evidencie E-mailové správy v rámci hromadného zasielanie e-mailov (hromadného mailingu) v module CRM a registratúra. Formulár je dostupný z programu OBERON Center, oddiel Automatické úlohy, tlačidlo Pridať alebo Upraviť - otvorí sa formulár, v ktorom vyberte daný typ automatickej úlohy a stlačte tlačidlo Nastaviť.

Popis formulára Nastavenia automatickej úlohy 'Automatické odosielanie e-mailov'

SMTP server

E-mailové správy sa posielajú prostredníctvom SMTP servera. Na nastavenie SMTP servera stlačte tlačidlo . Príklady nastavenia SMTP servera pre gmail.com a websupport.sk sú k dispozícii v téme Poštový klient

Prevádzky

Vyberte prevádzku.

Kadencia odosielania

Pri väčšom počte e-mailových správ môže byť váš SMTP server zaradený na čiernu listinu (blacklist). Z tohto dôvodu je možné obmedziť počet zasielaných správ za určitý časový úsek (100 e-mailov za hodinu až 3 000 e-mailov za hodinu).

Príbuzné témy