Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenie automatickej úlohy 'Sms sender: eurosms.sk'

Formulár Nastavenia automatickej úlohy 'Sms sender: eurosms.sk' umožňuje nadefinovať nastavenia automatickej úlohy na posielanie SMS správ v rámci alebo mimo firmy. Na využitie služby je potrebné sa zaregistrovať na stránke www.eurosms.sk. Po zaregistrovaní získate prihlasovacie údaje a integračné údaje potrebné pre odosielanie SMS. Služba je spoplatnená podľa cenníka poskytovateľa. Bližšie informácie v téme SMS správy.

Popis formulára Nastavenia automatickej úlohy 'Sms sender: eurosms.sk'

Formulár je dostupný z programu OBERON Center, oddiel Automatické úlohy, tlačidlo Pridať alebo Upraviť - otvorí sa formulár, v ktorom stlačte tlačidlo Nastaviť.

Odosielateľ, intergračné ID, integračný kľúč

Pre využitie služby posielania SMS je potrebné sa zaregistrovať na stránke www.eurosms.sk. Po zaregistrovaní získate prihlasovacie a integračné údaje, ktoré sú potrebné pre odosielanie SMS správ. Do poľa Odosielateľ je možné zadať maximálne 15 znakov.

Test odosielania SMS

Zadajte mobilné číslo príjemcu, vyplňte text správy a stlačte tlačidlo Odošli SMS.
Príbuzné témy