Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenie notifikácie

Formulár Nastavenie notifikácie je dostupný z nastavení programu (oddiel Firma, Všeobecné, záložka Ostatné), prípadne z oddielu Automatické úlohy v programe OBERON Center.

Základné informácie

Popis formulára Nastavenie notifikácie

Formulár Nastavenie notifikácie je dostupný z formulára Nastavenia notifikácií stlačením tlačidla Nový alebo Oprava.

Typ

Zadáva sa typ notifikácie:

  • Nezadané
  • CRM - úlohy a udalosti - notifikácia úloh a udalostí z modulu CRM.
  • Hotel - on-line rezervácia ubytovania (pre hosťa) - notifikácia novej on-line rezervácie (alebo dopytu) ubytovania. Týka sa rezervácií pomocou webového rezervačného formulára v prepojení na webové služby OBERON, prípadne aj rezervácií zaevidovaných automaticky pomocou manažéra rezervačných kanálov (napr. Beds24D-edge).
  • Hotel - on-line rezervácia ubytovania (pre hotel) - pri prijatí rezervácie ubytovania z webového rezervačného formulára sa doručí e-mailová alebo SMS správa s detailami rezervácie na zadanú adresu alebo telefónne číslo ubytovacieho zariadenia. Zároveň ďalšia notifikácia sa doručí aj hosťovi, ktorý rezerváciu vytvoril.
  • Hotel - notifikácia pred príchodom (pre hosťa) - pred príchodom hosťa systém OBERON zasiela e-mailovú alebo SMS správu s informáciami napr. poloha hotela, parkovanie. V notifikačnej správe je možné zaslať aj odkaz na osobitný formulár na webovej stránke ubytovacieho zariadenia na zadanie identifikačných údajov hosťa, prípadne aj ďalších osôb ešte pred príchodom do ubytovacieho zariadenia v rámci tzv. pre check-inu - viac informácií je možné získať v téme Pre check-in.
  • Hotel - notifikácia po odchode hosťa - po odchode hosťa systém OBERON zasiela e-mailovú alebo SMS správu, napr. poďakovanie za pobyt, žiadosť o spätnú väzbu.
  • Pokladnica OBERON - denná uzávierka - po vykonaní dennej uzávierky v module Pokladnica OBERON program odošle e-mailovú alebo SMS správu na zadanú adresu alebo telefónne číslo.
  • Dochádzka - meškajúci pracovníci - v prípade, že pracovník nepríde do práce do stanoveného času, doručí sa príjemcovi e-mailová alebo SMS správa na zadanú adresu alebo telefónne číslo.

Názov

Zadáva sa pomenovanie notifikácie.

Príjemcovia

Zadávajú sa používatelia, ktorým sa odošle e-mailová alebo SMS správa. Používatelia musia mať zadané platnú e-mailovú adresu, resp. telefónne číslo. Kontaktné údaje sa zadávajú v ponuke ServisPoužívatelia.

Prevádzka

Ak účtovná jednotka používa prevádzky, niektoré notifikácie sa môžu používať len pre danú prevádzku. Zároveň je možné pre každú prevádzku nastaviť notifikáciu samostatne, a to najmä obsah správy (predlohu).

Zakázať

Zakázať notifikáciu znamená, že ju nebude možné používať, v systéme však ostane definovaná.

Predloha pre e-mail

Začiarknutím možnosti Notifikovať odoslaním elektronickej pošty sa budú odosielať e-mailové správy. Stlačením tlačidla Upraviť predlohu (e-mail) je možné upraviť predlohu pre e-mailové správy.

Predloha pre SMS

Začiarknutím možnosti Notifikovať odoslaním SMS správy sa budú odosielať SMS správy. Stlačením tlačidla Upraviť predlohu (SMS) je možné upraviť predlohu pre SMS správy.

Nastaviť predvolené predlohy

Stlačením tlačidla Nastaviť predvolené predlohy sa aktuálne zadané notifikácie zmažú a prepíšu sa predvolenými predlohami.

Záložka Ostatné sa zobrazuje len pri vybraných notifikáciách (napr. pri meškajúcich pracovníkoch).

Tu je možné nastaviť čas, po uplynutí ktorého bude príjemca upozornený na meškajúcich pracovníkov. Čas v minútach je možné nastaviť pre štandardné pracovné pomery, pre pomery s pružným pracovným časom, prípadne pre pomery, pri ktorých sa len eviduje pracovný čas.

Príbuzné témy