Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenia webovej služby Pokladnica OBERON

Formulár Nastavenia webovej služby Pokladnica OBERON umožňuje nadefinovať ďalšie nastavenia webovej služby Pokladnica OBERON určenej širokému spektru aplikácií na prístup k Pokladnici OBERON (napr. mobilný čašníksystém bonovacích monitorov) (prvotné nastavenia webových služieb v systéme OBERON umožňuje nadefinovať formulár Rozhranie webovej služby). Formulár je dostupný z programu OBERON Center, oddiel Rozhranie webovej služby, tlačidlo Pridať alebo Upraviť - otvorí sa formulár, v ktorom vyberte typ služby Pokladnica OBERON a stlačte tlačidlo Nastaviť.

Popis formulára Nastavenia webovej služby Pokladnica OBERON

Používateľ

Vyberá sa systémový používateľ, pod ktorým sa bude webová služba spúšťať (vytvorený v ponuke Servis, Používatelia programu OBERON - Agenda firmy).

Zabezpečenie

Umožňuje zvoliť úroveň zabezpečenia prístupu k webovej službe:

  • OBERON autorizácia (bez zabezpečeného pripojenia) - používa sa overovanie používateľov podľa systému OBERON, komunikácia však nie je šifrovaná. Odporúča sa používať v malej sieti, ktorá je však zabezpečená inými spôsobmi (sieťovou infraštruktúrou).
  • OBERON autorizácia (zabezpečené pripojenie) - používa sa zabezpečené pripojenie (https s použitím bezpečnostného certifikátu), kde je celá komunikácia šifrovaná. Ďalej sa používa overovanie klientov (napr. podľa používateľov systému OBERON), čo umožňuje nastaviť práva pre každého klienta samostatne.

Certifikát zabezpečenia SSL

Umožňuje vybrať už inštalovaný certifikát alebo vygenerovať nový v prípade zvoleného zabezpečeného pripojenia.        

Na zabezpečenú komunikáciu je možné použiť aj už existujúci certifikát. Ďalšie informácie o jeho inštalácii je možné získať kliknutím na nasledujúce odkazy:

Pokladnica OBERON

Vyberá sa pokladnica, ktorú bude táto webová služba zastupovať (určuje predajnú cenu, predajné miesto, sklady, otvorené účty). Pokladnicu je potrebné mať nadefinovanú v zariadeniach programu.

Režim činnosti

Vyberá sa jeden z režimov činnosti pre aplikáciu LUKUL. Na prácu s aplikáciou je potrebné nakonfigurovať potrebný počet webových služieb v závislosti od počtu použitých režimov činnosti: jednu na prácu obsluhy (vyberá sa režim Mobilný čašník) a ďalšie pre zákazníkov (s jedným z režimov eMenu). Pre každú webovú službu je potrebné nadefinovať nového používateľa typu Systémový.

  • Mobilný čašník - režim určený pre obsluhu (čašníkov) na objednávanie jedál a nápojov od stola zákazníka,
  • eMenu - bez možnosti objednávania - režim pre zákazníka na prezeranie jedálneho a nápojového lístka bez možnosti objednávania,
  • eMenu - hosť v reštaurácii - režim pre zákazníka pri objednávke z reštauračného zariadenia,
  • eMenu - donáška - režim pre zákazníka pri objednávke z domu (donáška).

Vygenerovať QR kód

Stlačením tlačidla sa otvorí Sprievodca QR kód pre režim čašníka aplikácie LUKUL, ktorý umožňuje vygenerovať QR kódy pre obsluhu na prihlásenie do WiFi siete reštauračného zariadenia a prihlásenie do aplikácie LUKUL - nielen mobilný čašník a jej konfiguráciu pre režim LUKUL - mobilný čašník.                       
V prípade dodatočných zmien v nastaveniach webovej služby je vždy potrebné danú webovú službu reštartovať (zapnúť a vypnúť program OBERON Center), aby sa vykonané zmeny prejavili.
Príbuzné témy