Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenia webovej služby OBERON vernostný systém (server)

Formulár Nastavenia webovej služby OBERON vernostný systém (server) umožňuje nadefinovať podrobné nastavenia webovej služby servera vernostného systému pre OBERON vernostný systém (klient). Základné nastavenia webových služieb v systéme OBERON umožňuje nadefinovať formulár Rozhranie webovej služby.

Popis formulára Nastavenia webovej služby OBERON vernostný systém (server)

Formulár Nastavenia webovej služby OBERON vernostný systém (server) je dostupný z programu OBERON Center, oddiel Rozhranie webovej služby, tlačidlo Pridať alebo Upraviť - otvorí sa formulár, v ktorom vyberte typ služby OBERON vernostný systém a stlačte tlačidlo Nastaviť.

Používateľ

Vyberá sa systémový používateľ, pod ktorým sa bude webová služba spúšťať (vytvorený v ponuke Servis, Používatelia programu OBERON - Agenda firmy).

Zabezpečenie

Umožňuje zvoliť úroveň zabezpečenia prístupu k webovej službe:

Certifikát zabezpečenia SSL

Umožňuje vybrať už inštalovaný certifikát alebo vygenerovať nový v prípade zvoleného zabezpečeného pripojenia. Viac informácií získate v téme Inštalácia webovej služby, časť Vytvorenie bezpečnostného certifikátu.

Na zabezpečenú komunikáciu je možné použiť aj už existujúci certifikát. Ďalšie informácie o jeho inštalácii je možné získať kliknutím na nasledujúce odkazy:

Autentifikácia používateľov

Umožňuje zvoliť spôsob prihlásenia sa do webovej služby:

Popis formulára Rozšírené nastavenia webovej služby OBERON vernostný systém (server)

Formulár Rozšírené nastavenia webovej služby OBERON vernostný systém (server) je dostupný z formulára Nastavenia webovej služby OBERON vernostný systém (server) stlačením tlačidla Rozšírené nastavenia webovej služby.

Anonymizácia údajov

Anonymizácia údajov predstavuje takú zmenu osobných údajov, po ktorej už tieto osobné údaje nemožno prideliť určitej osobe. Dostupné sú nastavenia:

  • Bez anonymizácie (všetky údaje dostupné) - všetky údaje budú dostupné bez obmedzení.
  • Anonymizácia len osobných údajov osoby - anonymizované budú len základné údaje osoby (meno, priezvisko, čiastočná adresa), ostatné údaje budú dostupné bez obmedzení.
  • Anonymizácia identifikačných údajov osoby - anonymizované budú nasledujúce údaje - dátum narodenia, číslo dokladu totožnosti, presná adresa, e-mail, číslo telefónu.
  • Prístup len k číslu karty - všetky údaje o vernostnej karte budú anonymizované, klient môže zistiť len číslo vernostnej karty.
  • Anonymizovať všetko - všetky údaje budú anonymizované, klient môže overiť len existenciu karty.

Virtuálna registračná pokladnica

Pri použití vernostnej karty sa môžu položky dokladu zapisovať do databázy. Virtuálna registračná pokladnica predstavuje pokladnicu nadefinovanú v zariadeniach programu.  

Predvolená zľava

Zadáva sa predvolená zľava, ktorá bude použitá pri vytvorení novej vernostnej karty.
Nastavujú sa sklady alebo zoskupenia skladov, z ktorých sa môžu čerpať benefity. Benefit môže byť vo forme určitej zľavnenej položky, prípadne poskytnutia tovaru či služby zadarmo.  
Príbuzné témy