Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenia webovej služby OBERON vernostný systém (server)

Formulár Nastavenia webovej služby OBERON vernostný systém (server) umožňuje nadefinovať ďalšie nastavenia webovej služby servera vernostného systému pre OBERON vernostný systém (klient) (prvotné nastavenia webových služieb v systéme OBERON umožňuje nadefinovať formulár Rozhranie webovej služby). Formulár je dostupný z programu OBERON Center, oddiel Rozhranie webovej služby, tlačidlo Pridať alebo Upraviť - otvorí sa formulár, v ktorom vyberte typ služby OBERON vernostný systém a stlačte tlačidlo Nastaviť.

Popis formulára Nastavenia webovej služby OBERON vernostný systém (server)

Používateľ

Vyberá sa systémový používateľ, pod ktorým sa bude webová služba spúšťať (vytvorený v ponuke Servis, Používatelia programu OBERON - Agenda firmy).

Zabezpečenie

Umožňuje zvoliť úroveň zabezpečenia prístupu k webovej službe:

Certifikát zabezpečenia SSL

Umožňuje vybrať už inštalovaný certifikát alebo vygenerovať nový v prípade zvoleného zabezpečeného pripojenia. Viac informácií získate v téme Inštalácia webovej služby, časť Vytvorenie bezpečnostného certifikátu.

Na zabezpečenú komunikáciu je možné použiť aj už existujúci certifikát. Ďalšie informácie o jeho inštalácii je možné získať kliknutím na nasledujúce odkazy:

Autentifikácia používateľov

Umožňuje zvoliť spôsob prihlásenia sa do webovej služby:

Popis formulára Rozšírené nastavenia webovej služby OBERON vernostný systém (server)

Formulár Rozšírené nastavenia webovej služby OBERON vernostný systém (server) je dostupný z formulára Nastavenia webovej služby OBERON vernostný systém (server) stlačením tlačidla Rozšírené nastavenia webovej služby.

Anonymizácia údajov

Server vernostného systému OBERON zasiela na klienta (napr. Pokladnicu OBERON) údaje o vernostnej karte. Niektoré údaje na vernostnej karte je možné z dôvodu ochrany osobných údajov anonymizovať, t. j. na klienta sa nebudú zasielať. Anonymizácia údajov predstavuje takú zmenu osobných údajov, po ktorej už tieto osobné údaje nemožno prideliť určitej osobe. Dostupné sú nastavenia:

  • Bez anonymizácie (všetky údaje dostupné) - všetky údaje budú dostupné bez obmedzení.
  • Anonymizácia len osobných údajov osoby - anonymizované budú len základné údaje osoby (meno, priezvisko, čiastočná adresa), ostatné údaje budú dostupné bez obmedzení.
  • Anonymizácia identifikačných údajov osoby - anonymizované budú nasledujúce údaje - dátum narodenia, číslo dokladu totožnosti, presná adresa, e-mail, číslo telefónu.
  • Prístup len k číslu karty - všetky údaje o vernostnej karte budú anonymizované, klient môže zistiť len číslo vernostnej karty.
  • Anonymizovať všetko - všetky údaje budú anonymizované, klient môže overiť len existenciu karty.

Virtuálna registračná pokladnica

Pri použití vernostnej karty sa môžu položky dokladu zapisovať do databázy. Virtuálna registračná pokladnica predstavuje pokladnicu nadefinovanú v ponuke Servis, Zariadenia.  

Predvolená zľava

Zadáva sa predvolená zľava, ktorá bude použitá pri vytvorení novej vernostnej karty vo formulári Vernostný systém - kumulovanie/čerpanie benefitu, tlačidlo Vytvoriť kartu.

Sklad (zoskupenie skladov)

Nastavuje sa sklad, prípadne zoskupenie skladov, s ktorým bude vernostný systém pracovať. Sklad obsahuje tak položky na kumulovanie benefitov, ako aj položky na čerpanie benefitov (zľavnené položky či položky zdarma).

Hodnota jedného vernostného bodu

Zadáva sa hodnota jedného vernostného bodu, napr. 0,1 €. Benefit je možné čerpať formou percentuálnej zľavy, prípadne vo forme hodnotovej zľavy (zľava v konkrétnej hodnote - sume). Ak nebude hodnota bodu zadaná, v rámci vernostného systému nebude možné čerpať hodnotovú zľavu (zľavu v konkrétnej hodnote - sume).
           
Príbuzné témy