Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenia webovej služby OBERON

Formulár Nastavenia webovej služby OBERON umožňuje nadefinovať ďalšie nastavenia webovej služby OBERON - základnej webovej služby OBERON-u (prvotné nastavenia webových služieb v systéme OBERON umožňuje nadefinovať formulár Rozhranie webovej služby). Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka Servis, Nastavenia webových služiebWebové služby OBERON alebo z programu OBERON Center, oddiel Rozhranie webovej služby, tlačidlo Pridať alebo Upraviť - otvorí sa formulár, v ktorom vyberte typ služby OBERON a stlačte tlačidlo Nastaviť.

Popis formulára Nastavenia webovej služby OBERON

Používateľ

Vyberá sa systémový používateľ, pod ktorým sa bude webová služba spúšťať (vytvorený v ponuke Servis, Používatelia programu OBERON - Agenda firmy).

Zabezpečenie

Umožňuje zvoliť systém prístupu k webovej službe:

Certifikát zabezpečenia SSL

Umožňuje vybrať už inštalovaný certifikát alebo vygenerovať nový v prípade zvoleného zabezpečeného pripojenia. Viac informácií získate v téme Inštalácia webovej služby, časť Vytvorenie bezpečnostného certifikátu.

Na zabezpečenú komunikáciu je možné použiť aj už existujúci certifikát. Ďalšie informácie o jeho inštalácii je možné získať kliknutím na nasledujúce odkazy:

Autentifikácia používateľov

Umožňuje zvoliť spôsob prihlásenia sa do webovej služby:

Popis formulára Rozšírené nastavenia webovej služby OBERON - System

Formulár Rozšírené nastavenia webovej služby OBERON - System je dostupný z formulára Nastavenia webovej služby OBERON stlačením tlačidla Rozšírené nastavenia webovej služby.

OBERON Web je nadstavbová webová aplikácia systému OBERON, ktorá poskytuje vybrané manažérske informácie zo systému OBERON v reálnom čase. Aplikácia umožňuje komunikáciu s inými modulmi pomocou protokolu SOAP. Bližšie informácie o aplikácii získate v téme OBERON Web.                

Úvodný text aplikácie

Nastavuje sa úvodný text aplikácie.

Predvolená stránka

Nastavuje sa predvolená stránka, ktorá sa zobrazí po prihlásení do aplikácie OBERON Web.

Nastavuje sa prístup k vybraným údajom z modulu Účtovníctvo - zostatky bankových účtov, vydané a prijaté faktúry, obchodní partneri atď.

Nastavuje sa prístup k vybraným údajom z modulu Sklad - stav zásob, inventúra skladu, výdajky, objednávky.

Nastavuje sa prístup k vybraným údajom z modulu Pokladnica OBERON - obraty pokladnice, otvorené účty (stoly), denné uzávierky.

Nastavuje sa prístup k vybraným údajom z modulu Hotelová recepcia - prehľad obsadenosti, on-line rezervácierýchly check-in a pod.

V prípade dodatočných zmien v nastaveniach webovej služby je vždy potrebné danú webovú službu reštartovať (zapnúť a vypnúť program OBERON Center), aby sa vykonané zmeny prejavili.
Príbuzné témy