Pomocník systému OBERON
Formulár Otvorenie firmy - Nalistovať

Pomocou tohto formulára (je prístupný z ponuky OBERON je možné pripojiť už vytvorenú firmu k programu. Do zoznamu firiem vo formulári Otvorenie agendy (firmy) pribudne vybraná firma, čím sa vlastne sprístupnia údaje vybranej firmy.

Príbuzné témy