Pomocník systému OBERON
Formulár Vlastnosti tlačového výstupu

Formulár Vlastnosti tlačového výstupu umožňuje vykonať rôzne bližšie nastavenia na zostavenie tlačového výstupu v systéme OBERON, resp. jeho úpravu. Všeobecné informácie o tlačových výstupoch v systéme OBERON sú dostupné v téme Všeobecne o tlačových výstupoch. Formulár je možné otvoriť z akejkoľvek evidencie (knihy) programu OBERON - Agenda firmy z formulára Tlačové výstupy kliknutím pravým tlačidlom myši na vybraný tlačový výstup a výberom možnosti Vlastnosti tlačového výstupu.

Popis formulára Vlastnosti tlačového výstupu

Tlačiť pečiatku a podpis používateľa - na doklade vytlačí obrázok podpisu nastavený prihlásenému používateľovi vo formulári Používateľ, záložka Podpis. Bližšie informácie získate v téme Ako pridať na faktúru podpis alebo pečiatku?

Elektronicky podpísať (platí len pre export do PDF) - podpíše exportovaný PDF dokument za účtovnú jednotku kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP), resp. vygenerovaným podpisovým certifikátom nastaveným prihlásenému používateľovi vo formulári Používateľ, záložka Podpis. Toto nastavenie nesúvisí s podpisovaním pomocou digitálnej podpisovej podložky, ktorá slúži na podpis tlačového výstupu zákazníkom (vtedy je potrebné ponechať pole nezačiarknuté). Viac informácií získate v téme Digitálna podpisová podložka EXALOGIC-DSP1.

Tlačiť hromadne - umožní, aby sa do jednej tlačovej zostavy zahrnuli všetky doklady zobrazené v danej knihe (napr. Knihe pohľadávok). Vybrať doklady (záznamy) knihy na tlač je možné pomocou filtrov. V systéme OBERON možno hromadne tlačiť dokumenty takmer v každej evidencii, nie je však podporovaná hromadná tlač každého dokumentu. Hromadnú tlač je potrebné nastaviť pre každý tlačový výstup zvlášť. Nastaviť hromadnú tlač odporúčame na manuálne vytvorenej kópii tlačového výstupu (nazvanej napr. Faktúra - hromadná tlač) a originál tlačového výstupu ponechať na tlač jedného dokladu. Viac informácií v téme Hromadná tlač dokumentov.

Skryť v zozname tlačových výstupov - začiarknutím tohto políčka je možné skryť tlačový výstup.

Predvolený jazyk - nastavuje sa jazyk, v ktorom sa vytvorí tlačový výstup. 

Zobrazuje stav daného tlačového výstupu, t. j. či ide o pôvodný (originálny), alebo upravený tlačový výstup.

Upraviť - otvorí Editor tlačových výstupov, ktorý umožňuje úpravu tlačového výstupu (názov upraveného tlačového výstupu je pritom možné označiť časovou značkou).

Odstrániť upravený - úplne odstráni upravený tlačový výstup.

Použiť pôvodný tlačový výstup - pri tlači sa budú vykonané úpravy ignorovať a použije sa pôvodný (originálny) tlačový výstup.

Použiť upravený tlačový výstup - pri tlači sa použije upravený tlačový výstup.

Nastavuje sa odsadenie okrajov stránky tlačového výstupu.
V záložke Práva je dostupná informácia, ktorí používatelia môžu, resp. nemôžu daný tlačový výstup upravovať podľa nastavení v ponuke ServisPráva používateľov.
Príbuzné témy