Pomocník systému OBERON
Formulár Vlastnosti tlačového výstupu

Formulár Vlastnosti tlačového výstupu umožňuje vykonať rôzne bližšie nastavenia na zostavenie tlačového výstupu v systéme OBERON alebo jeho úpravu. Základné informácie o tlači v systéme OBERON sú dostupné v téme Všeobecne o tlači. Formulár je možné otvoriť z akejkoľvek evidencie (knihy) programu OBERON - Agenda firmy z formulára Tlačové výstupy kliknutím pravým tlačidlom myši na vybraný tlačový výstup.

Popis formulára Vlastnosti tlačového výstupu

Tlačiť pečiatku a podpis (začiarkavacie políčko) - na doklade vytlačí obrázok podpisu nastavený prihlásenému používateľovi v nastaveniach používateľa. Bližšie informácie získate v téme Ako pridať na faktúru podpis alebo pečiatku?.

Digitálne podpísať (začiarkavacie políčko) - podpíše exportovaný PDF dokument digitálnym podpisom nastaveným prihlásenému používateľovi v nastaveniach používateľa.

Tlačiť hromadne (začiarkavacie políčko) - umožní aby sa do jednej tlačovej zostavy zahrnuli všetky doklady zobrazené v danej knihe (napr. Knihe pohľadávok). Vybrať doklady (záznamy) knihy pre tlač je možné pomocou Filtrov. V systéme OBERON možno hromadne tlačiť dokumenty takmer v každej evidencii, nie je však podporovaná hromadná tlač každého dokumentu. Hromadnú tlač je potrebné nastaviť pre každý tlačový výstup zvlášť. Nastaviť hromadnú tlač odporúčame na manuálne vytvorenej kópii tlačového výstupu (nazvanej napr. Faktúra - hromadná tlač) a originál tlačového výstupu ponechať na tlač jedného dokladu. Viac informácií v téme Hromadná tlač dokumentov.

Skryť v zozname tlačových výstupov (začiarkavacie políčko) - začiarknutím tohto políčka je možné skryť tlačový výstup.

Východiskový jazyk - nastavuje sa jazyk, v ktorom sa vytvorí tlačový výstup. 

V záložke je možné spustiť Editor tlačových výstupov, ktorý umožní úpravu tlačového výstupu. Po upravení tlačového výstupu je možné používať pôvodný tlačový výstup bez toho, aby bol upravený tlačový výstup odstránený alebo upravený tlačový výstup úplne odstrániť.

Nastavuje sa odsadenie okrajov stránky.
V záložke Práva je možné nastaviť, ktorí používatelia môžu s daným tlačovým výstupom pracovať.
Príbuzné témy