Pomocník systému OBERON
Formulár Kategórie skladových kariet

Formulár je určený na vytváranie kategórií skladových kariet a výber príslušnej kategórie danej karty. Formulár kategórie skladových kariet je dostupný z ponuky Sklad - Kategórie skladových kariet, tlačidlo Nový. Stromová štruktúra umožňuje vytvárať aj niekoľko podskupín kategórií. 

Obr. 1. Formulár Kategórie skladových kariet

Vytváranie kategórii a skupín

Tlačidlo Nový je možné pomocou šípočky rozbaliť. Po rozbalení sa zobrazia dve možnosti:

Výber príslušnej kategórie skladovej karty

Pre vybranie kategórie je potrebné začiarknuť políčko pred názvom kategórie. Na obrázku je označená kategória 17,6".  Vybrať je možné iba konečnú kategóriu - list stromu.

V prípade potreby je možné vybrať aj niekoľko kategórii k jednej skladovej karte.

Príbuzné témy