Pomocník systému OBERON
Jedálny lístok

Táto téma Pomocníka je venovaná problematike jedálneho, resp. nápojového lístka v systéme OBERON.

Základné informácie   

Popis formulára Jedálny lístok

Zadáva sa názov jedálneho lístka. Názov bude prenášaný do tlačového výstupu, ako aj do mobilného zariadenia v prípade elektronického jedálneho lístka.
Zadáva sa text na začiatku jedálneho lístka, napr. Vítame Vás. Text bude prenášaný do tlačového výstupu, ako aj do mobilného zariadenia v prípade elektronického jedálneho lístka.
Zadáva sa text na začiatku jedálneho lístka po uvítacom texte. Text bude prenášaný do tlačového výstupu, ako aj do mobilného zariadenia v prípade elektronického jedálneho lístka. Text je možné formátovať alebo zadať priamo v HTML kóde. HTML kód je možné zadať a upravovať, ak je aktívne tlačidlo Kód na pravej strane nástrojovej lišty.
Zadáva sa text na konci jedálneho lístka. Text bude prenášaný do tlačového výstupu, ako aj do mobilného zariadenia v prípade elektronického jedálneho lístka. Text je možné formátovať alebo zadať priamo v HTML kóde. HTML kód je možné zadať a upravovať, ak je aktívne tlačidlo Kód na pravej strane nástrojovej lišty.
Zadávajú sa alergény, ktoré budú zobrazené na konci jedálneho lístka. Text je možné formátovať alebo zadať priamo v HTML kóde. HTML kód je možné zadať a upravovať, ak je aktívne tlačidlo Kód na pravej strane nástrojovej lišty.
Zadávajú sa otrávacie hodiny, ktoré budú zobrazené na konci jedálneho lístka. Text je možné formátovať alebo zadať priamo v HTML kóde. HTML kód je možné zadať a upravovať, ak je aktívne tlačidlo Kód na pravej strane nástrojovej lišty.

 

Príbuzné témy