Pomocník systému OBERON
Formulár Jedálny lístok

Formulár Jedálny lístok umožňuje definovať jedálny, resp. nápojový lístok v systéme OBERON. Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmyformulár Skladová karta, záložka Receptúra po stlačení tlačidla Pridať alebo odobrať a následne Upraviť a Nový.

Popis formulára Jedálny lístok

Názov - zadáva sa názov jedálneho/nápojového lístka. Názov sa prenáša tak do tlačového výstupu, ako aj do mobilného zariadenia v prípade elektronického lístka.

Uvítací text - zadáva sa text na uvítanie zákazníkov (hostí), napr. Vítame Vás. Text sa prenáša do tlačového výstupu, ako aj do mobilného zariadenia v prípade elektronického lístka.

Zadáva sa text na začiatku jedálneho/nápojového lístka po uvítacom texte. Text sa prenáša tak do tlačového výstupu, ako aj do mobilného zariadenia v prípade elektronického jedálneho lístka. Text je možné formátovať alebo zadať priamo v HTML kóde. HTML kód je možné zadať a upravovať, ak je aktívne tlačidlo Kód na pravej strane nástrojovej lišty.
Zadáva sa text na konci jedálneho/nápojového lístka. Text sa prenáša tak do tlačového výstupu, ako aj do mobilného zariadenia v prípade elektronického lístka. Text je možné formátovať alebo zadať priamo v HTML kóde. HTML kód je možné zadať a upravovať, ak je aktívne tlačidlo Kód na pravej strane nástrojovej lišty.
Zadávajú sa alergény, ktoré sa zobrazujú na konci jedálneho lístka. Text je možné formátovať alebo zadať priamo v HTML kóde. HTML kód je možné zadať a upravovať, ak je aktívne tlačidlo Kód na pravej strane nástrojovej lišty.
Zadávajú sa otváracie hodiny, ktoré sa zobrazujú na konci jedálneho/nápojového lístka. Text je možné formátovať alebo zadať priamo v HTML kóde. HTML kód je možné zadať a upravovať, ak je aktívne tlačidlo Kód na pravej strane nástrojovej lišty.
Príbuzné témy