Pomocník systému OBERON
Formulár Alternatívna merná jednotka (balenie)

Formulár Alternatívna merná jednotka (balenie) umožňuje pokročilú prácu s mernými jednotkami na danej skladovej karte. Formulár je dostupný z formulára Skladová karta, záložka Základné, pole Alternatívne MJ, tlačidlo .

Nastavenie Alternatívne MJ je vo formulári Skladová karta dostupné iba v prípade, že je v ponuke ServisNastavenia programuoddiel Firma, Sklad, záložka Skladové karty začiarknutá možnosť Umožniť pracovať s alternatívnymi mernými jednotkami.

Popis formulára Alternatívna merná jednotka (balenie)

Prepočet MJ

Alternatívna MJ

Alternatívnu mernú jednotku je potrebné zadať, ak chcete prijímať/vydávať skladovú položku v inej mernej jednotke, ako je základná merná jednotka. V tomto prípade je potrebné zadať koeficient prepočtu k základnej mernej jednotke (napr. príjem stavebného materiálu na palety alebo výdaj alkoholu v 0,04 l pohárikoch).

Prepočet merných jednotiek je možné využiť aj v prípade, že účtovná jednotka chce prijímať/vydávať tovar vo väčších vratných baleniach (napr. pivo v prepravkách a pod.).
Príklad: Účtovná jednotka eviduje fľaškové pivo vo fľašiach (fl), alternatívnu mernú jednotku nastaví na prepravky (prep) a koeficient prepočtu množstva na 20 (1 prepravka obsahuje 20 fliaš piva).

Program umožňuje zadať aj viac alternatívnych merných jednotiek. Bližšie informácie o práci s mernými jednotkami nájdete v téme Práca s mernými jednotkami.

Koeficient prepočtu množstva

Zadáva sa koeficient prepočtu k základnej mernej jednotke.

Použiť pre príjem/výdaj

MJ pre príjem - prepočet MJ sa aplikuje pri príjme skladovej položky.

MJ pre výdaj - prepočet MJ sa aplikuje pri výdaji skladovej položky.

MJ pre príjem a výdaj - prepočet MJ sa aplikuje pri príjme aj pri výdaji skladovej položky.

Predvolená merná jednotka

Umožňuje určiť pri príjme/výdaji, ktorá predvolená merná jednotka sa má použiť. Ak nebude ani jedna alternatívna merná jednotka predvolenou, použije sa základná merná jednotka. V zozname merných jednotiek sa názov predvolenej mernej jednotky zobrazuje tučným písmom.

Balenie

Balenie (číslo skladovej karty)

Zadáva sa číslo skladovej karty vratného balenia typu prepravka, paleta a pod. Táto karta musí mať nastavený typ karty Vratný obal a cenu - napr. Balenie - prepravka (pivo).

Názov balenia

Zobrazuje názov skladovej karty vratného balenia zvoleného v predchádzajúcom kroku - napr. Balenie - prepravka (pivo).

Spôsob práce s balením

Umožňuje nastaviť spôsob práce s balením. Nastavenie určuje, za akých podmienok sa balenie vloží do dokladu k položke automaticky, prípadne, či je ho potrebné pridať manuálne.

Balenie do dokladu pridať manuálne - balenie sa pri predaji položky nevkladá do dokladu zakaždým automaticky, ale je ho potrebné pridať manuálne, napr. prepravka.

Balenie vložiť do dokladu vždy (len plné balenie) - balenie sa pri predaji položky automaticky vloží do dokladu vždy, keď je plné, napr. pri predaji 22 fľaškových pív sa do dokladu vloží len 1 balenie (plná prepravka obsahuje 20 pív). Pri predaji 10 fľaškových pív sa do dokladu nevloží žiadna prepravka.

Balenie vložiť do dokladu vždy (aj čiastočné balenie) - balenie sa pri predaji položky automaticky vloží do dokladu v takom počte, aby všetky predávané položky boli v balení, napr. pri predaji 10 fľaškových pív sa do dokladu automaticky vloží aj 1 prepravka. Pri predaji 22 fľaškových pív sa do dokladu automaticky vložia 2 prepravky (prvá prepravka pre 20 fliaš, druhá prepravka pre 2 fľaše).

Cena

Predajná cena s DPH 1

Zobrazuje cenu skladovej položky za balenie vypočítanú ako súčin predajnej ceny 1 (Cena 1) nastavenej v záložke Cena formulára Skladová karta a koeficientu prepočtu množstva (napr. pri fľaškovom pive s cenou 2 € a prepravke: 2 € * 20 fl = 40 €).

Prepočítavať predajnú cenu podľa balenia

Začiarknutím políčka je možné nastaviť prepočet predajnej ceny podľa balenia, t. j. nastaviť koeficient prepočtu ceny za balenie danej skladovej položky. Tým je možné nastaviť zvýhodnenú cenu za balenie.

Koeficient prepočtu ceny - zadáva sa koeficient, podľa ktorého sa má vypočítať nová (zvýhodnená) predajná cena (napr. pri koeficiente 0,95 a predajnej cene 2 € za fľaškové pivo bude cena za prepravku piva 38 € (nie 40 €).

Predajná cena s DPH 1 - zobrazuje sa nová predajná cena vypočítaná na základe zadaného koeficientu prepočtu ceny. Novú predajnú cenu je možné aj zadať priamo, v tom prípade sa koeficient prepočtu ceny dopočíta.

Príbuzné témy