Pomocník systému OBERON
Formulár Nastavenia - Používateľ - CRM a registratúra

Formulár Nastavenia - Používateľ - CRM a registratúra umožňuje pre aktuálne prihláseného používateľa vykonať nastavenia automatického otvárania kalendára udalostí a registratúrneho (podacieho) denníka pri spustení programu. Formulár je dostupný z programu OBERON - Agenda firmy, ponuka Servis, Nastavenia programu - v sekcii Používateľ zvoľte oddiel CRM a registratúra.

Popis formulára Nastavenia - Používateľ - CRM a registratúra

Kalendár udalostí

Umožňuje nastaviť automatické otvorenie Kalendára udalostí po spustení systému OBERON.

Registratúrny (podací) denník

Umožňuje nastaviť automatické otvorenie Registratúrneho denníka po spustení systému OBERON.
Príbuzné témy