Pomocník systému OBERON
Cenové kategórie hostí

Hotelová recepcia > Začíname pracovať > Cenové kategórie hostí

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o cenových kategóriách hostí v module Hotelová recepcia.

Základné informácie

Definovať, resp. upraviť už vytvorenú cenovú kategóriu hostí je možné vo formulári Cenová kategória hostí.
Obrázok č. 1: Príklad nastavenia a použitia cenových kategórií hostí

Obrázok č. 1 znázorňuje dve cenové kategórie hostí, z ktorých prvá má nadefinované dve cenové hladiny (hlavná sezóna a mimo sezóny) pre typ cenovej hladiny určenej pre štandardné izby a dve ďalšie cenové hladiny pre typ cenovej hladiny určenej pre apartmány. Druhá cenová kategória hostí má nadefinované jednu cenovú hladinu pre obchodného partnera (zmluvná cena) pre typ cenovej hladiny určenej pre všetky typy izieb.

Príbuzné témy