Pomocník systému OBERON
Typy dokladov v knihe pohľadávok a záväzkov

Podvojné účtovníctvo > Pokročilé vedomosti > Typy dokladov v knihe pohľadávok a záväzkov

Čo sú typy dokladov

Popis formulára je dostupný v téme Formulár Typy dokladov.

Čo je druh dokladu

Vzhľadom na to, že typy dokladov si ľubovoľne môžu používatelia vytvárať sami, je dôležité mať pri každom type dokladu jednoznačne určené, k akému druhu dokladu prináleží. Na základe druhu dokladu sa potom program rozhoduje, ako s dokladom bude pracovať. Pevne stanovené druhy dokladov sú tieto:

Ku každému druhu dokladu potom možno vytvárať aj viac ako jeden typ dokladu, napr. faktúra, faktúra tovarová, faktúra za služby atď.

Číselné rady

Viac informácií o číslovaní dokladov je možné získať v téme Číslovanie dokladov.
Príbuzné témy