Pomocník systému OBERON
Typy dokladov v knihe pohľadávok a záväzkov

Fakturácia > Začíname pracovať > Typy dokladov v knihe pohľadávok a záväzkov

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o typoch dokladovKnihe pohľadávok a v Knihe záväzkov tak v podvojnom účtovníctve, ako aj v jednoduchom účtovníctve.

Základné informácie

Definovať typ dokladu v knihe pohľadávok/záväzkov je možné pomocou formulára Typ dokladu - kniha pohľadávok/záväzkov.

Druh dokladu

Vzhľadom na to, že typy dokladov si môžu používatelia podľa potreby vytvárať sami, je dôležité mať pri každom type dokladu jednoznačne určené, k akému druhu dokladu prislúcha. Na základe druhu dokladu sa program rozhoduje, ako bude s dokladom pracovať. Druhy dokladov sú v programe pevne dané a nie je ich možné upravovať. Druhy dokladov v Knihe pohľadávok a v Knihe záväzkov sú tieto:

Ku každému druhu dokladu v Knihe pohľadávok a v Knihe záväzkov je možné vytvoriť jeden alebo viac typov dokladu, napr. k druhu dokladu Faktúra možno vytvoriť typy dokladu Faktúra na zálohu, Faktúra v cudzej mene, Faktúra tovarová, Faktúra za služby, Faktúra na prijatú zálohu, Zberná faktúra, Faktúra v režime OSS CZ atď.

Číselné rady

Viac informácií o číslovaní dokladov je možné získať v téme Číslovanie dokladov (záznamov).
Príbuzné témy