Pomocník systému OBERON
Zoznam neskladových položiek

Fakturácia > Začíname pracovať > Zoznam neskladových položiek

V tejto téme Pomocníka sú uvedené informácie o možnosti vytvorenia zoznamu (číselníka) často sa opakujúcich neskladových položiekKnihe pohľadávok a v Knihe záväzkov.

Základné informácie

Možnosti formulára Zoznam neskladových položiek

Príbuzné témy