Pomocník systému OBERON
Zoznam neskladových položiek (číselník)

Fakturácia > Začíname pracovať > Zoznam neskladových položiek (číselník)

Základné informácie

Možnosti formulára Zoznam neskladových položiek

Príbuzné témy