Pomocník systému OBERON
Vytvorenie zbernej faktúry

Fakturácia > Začíname pracovať > Vytvorenie zbernej faktúry

Systém OBERON umožňuje vytvárať zberné faktúry. Pod pojmom zberná faktúra rozumieme faktúru, ktorá je tvorená z jednej alebo spravidla viacerých výdajok (dodacích listov). Používa sa v situácii, keď účtovná jednotka dodáva tovar viacnásobne a opakovane, pričom nevystavuje daňový doklad (faktúru) pri každom dodaní. Daňový doklad sa vystavuje napríklad týždenne, prípadne v dlhších lehotách v závislosti od legislatívy.

Postup vytvorenia zbernej faktúry

  1. V ponuke Fakturácia zvoľte položku Kniha pohľadávok.
  2. Stlačte tlačidlo Nový, zvoľte spôsob vytvorenia novej pohľadávky - pohľadávku je potrebné vytvoriť z výdajky.
  3. Ďalej vyberte (alebo zadajte) výdajku, z ktorej bude vytvorená faktúra, pokračujte v sprievodcovi. Zvoľte Typy dokladu - druh pohľadávky, spravidla Faktúra.
  4. Po ukončení sprievodcu sa otvorí formulár Pohľadávka, v ktorom je možné doplniť ďalšie náležitosti dokladu.  
  5. Ďalšie výdajky je možné pridať cez tlačidlo Možnosti, položku Vložiť položky z výdajky.
  6. Vytvorenie dokladu je možné ukončiť tlačidlom OK. Do knihy pohľadávok sa uloží nová faktúra. Zbernú faktúru je možné vizuálne skontrolovať v Knihe pohľadávok, tlačidlo Možnosti - Zobraziť väzby dokumentu.

Bližšie informácie o štruktúre a štandardných možnostiach dokladu v systéme OBERON nájdete v téme Štruktúra a možnosti dokladu.

Príbuzné témy