Pomocník systému OBERON
Vytvorenie zbernej faktúry

Fakturácia > Začíname pracovať > Vytvorenie zbernej faktúry

V tejto téme Pomocníka je uvedený postup vytvorenia zbernej faktúryKnihe pohľadávok systému OBERON.

Základné informácie

Postup vytvorenia zbernej faktúry   

  1. V ponuke Fakturácia zvoľte položku Kniha pohľadávok.
  2. V otvorenej evidencii stlačte tlačidlo Nový, zobrazí sa sprievodca Nový doklad. Spôsob vytvorenia vyberte z výdajky.
  3. Zadajte, prípadne vyberte výdajku, z ktorej sa importujú údaje do novej pohľadávky.
  4. V rozbaľovacom zozname Typ dokladu zvoľte položku Faktúra, skontrolujte ostatné údaje (prevádzku, dátum atď.).
  5. Pokračujte v sprievodcovi. Stlačením tlačidla Dokončiť sa otvorí formulár Pohľadávka, v ktorom je možné doplniť ďalšie náležitosti dokladu.
  6. Ďalšie výdajky je možné pridať do dokladu po stlačení tlačidla Možnosti - Vložiť položky z výdajky.
  7. Vytvorenie dokladu ukončite stlačením tlačidla OK. Do knihy pohľadávok sa uloží nová faktúra. Zbernú faktúru je možné vizuálne skontrolovať v Knihe pohľadávok, tlačidlo Možnosti - Zobraziť väzby dokumentu.
Pri vytvorení zbernej faktúry v Knihe záväzkov postupujte analogicky (faktúra sa vytvára z jednej alebo spravidla z viacerých príjemiek).

Bližšie informácie o štruktúre a štandardných možnostiach dokladu v systéme OBERON sú k dispozícii v téme Štruktúra a možnosti dokladu.

Príbuzné témy