Pomocník systému OBERON
Zúčtovanie zálohovej faktúry

Fakturácia > Začíname pracovať > Zúčtovanie zálohovej faktúry

Táto téma Pomocníka je venovaná postupu zúčtovania zálohovej faktúry tak v podvojnom účtovníctve, ako aj v jednoduchom účtovníctve.

Základné informácie

1. Dodanie tovaru alebo služby sa nezrealizuje v lehote do 15 dní od prijatia zálohy

1.1 Postup zúčtovania zálohovej faktúry faktúrou na zálohu

 1. V ponuke Fakturácia otvorte Knihu pohľadávok.
 2. Stlačte tlačidlo Nový, otvorí sa sprievodca Nový doklad. Zvoľte spôsob vyhotovenia novej pohľadávky, typ dokladu Faktúra na zálohu a zadajte, resp. vyberte obchodného partnera. Stlačením tlačidla Dokončiť sa otvorí formulár Pohľadávka.
 3. Vo formulári definujte formu úhrady, dátum vystavenia, dodania, splatnosť atď.
 4. Stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte Zúčtovanie zálohovej faktúry. Zobrazí sa zoznam zálohových faktúr vystavených na vybraného obchodného partnera.
 5. V zozname nezúčtovaných zálohových faktúr vyberte zálohovú faktúru, ktorá sa má zúčtovať a stlačte tlačidlo OK. Program vybranú zálohovú faktúru umiestni do položiek faktúry, pričom do prvej položky umiestni zúčtovanú zálohovú faktúru. V prípade, že nechcete zúčtovať celú zálohovú faktúru, stlačte na položke tlačidlo Oprava a upravte výšku zúčtovanej sumy. Tu je taktiež možné zmeniť sadzbu DPH položky (ak bola na zálohovej faktúre nulová).
 6. V číselných poliach na spodnom okraji formulára Pohľadávka je v poli Záloha uvedený súčet súm vybraných zálohových faktúr, prípadne sú uvedené súčty aj v iných poliach.
 7. Faktúru uložte tlačidlom OK. Do knihy vydaných faktúr (pohľadávok) sa uloží faktúra k prijatej platbe (zálohe).

1.2 Postup zúčtovania faktúry na zálohu konečnou vyúčtovacou faktúrou

 1. V ponuke Fakturácia otvorte Knihu pohľadávok.
 2. Stlačte tlačidlo Nový, otvorí sa sprievodca Nový doklad. Zvoľte spôsob vyhotovenia novej pohľadávky, typ dokladu Faktúra a zadajte, resp. vyberte obchodného partnera. Stlačením tlačidla Dokončiť sa otvorí formulár Pohľadávka.
 3. Vo formulári definujte formu úhrady, dátum vystavenia, dodania, splatnosť atď.
 4. Stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte Zúčtovanie zálohovej faktúry. Zobrazí sa zoznam zálohových faktúr, resp. faktúr na prijaté zálohy vystavených na vybraného obchodného partnera.
 5. V zozname nezúčtovaných zálohových faktúr vyberte faktúru na prijatú zálohu, ktorá sa má zúčtovať a stlačte tlačidlo OK. Program vybranú faktúru na zálohu umiestni do položiek faktúry, pričom do prvej položky umiestni zúčtovanú faktúru na prijatú zálohu. V prípade, že nechcete zúčtovať celú faktúru na zálohu, stlačte na položke tlačidlo Oprava a upravte výšku zúčtovanej sumy. Do faktúry môžete podľa potreby pridať aj iné položky.
 6. Faktúru uložte tlačidlom OK. Do knihy vydaných faktúr (pohľadávok) sa uloží konečná (ostrá) vyúčtovacia faktúra.

2. Dodanie tovaru alebo služby sa zrealizuje v lehote do 15 dní od prijatia zálohy

2.1 Postup zúčtovania zálohovej faktúry konečnou vyúčtovacou faktúrou

 1. V ponuke Fakturácia otvorte Knihu pohľadávok.
 2. Stlačte tlačidlo Nový, otvorí sa sprievodca Nový doklad. Zvoľte spôsob vyhotovenia novej pohľadávky, typ dokladu Faktúra a zadajte, resp. vyberte obchodného partnera. Stlačením tlačidla Dokončiť sa otvorí formulár Pohľadávka.
 3. Vo formulári definujte formu úhrady, dátum vystavenia, dodania, splatnosť atď.
 4. Stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte Zúčtovanie zálohovej faktúry. Zobrazí sa zoznam zálohových faktúr vystavených na vybraného obchodného partnera.
 5. V zozname nezúčtovaných zálohových faktúr vyberte zálohovú faktúru, ktorá sa má zúčtovať a stlačte tlačidlo OK. Program vybranú zálohovú faktúru umiestni do položiek faktúry, pričom do prvej položky umiestni zúčtovanú zálohovú faktúru. V prípade, že nechcete zúčtovať celú zálohovú faktúru, stlačte na položke tlačidlo Oprava a upravte výšku zúčtovanej sumy. Tu je taktiež možné zmeniť sadzbu DPH položky (ak bola na zálohovej faktúre nulová). Do faktúry môžete podľa potreby pridať aj iné položky.
 6. V číselných poliach na spodnom okraji formulára Pohľadávka je v poli Záloha uvedený súčet súm vybraných zálohových faktúr, prípadne sú uvedené súčty aj v iných poliach.
 7. Faktúru uložte tlačidlom OK. Do knihy vydaných faktúr (pohľadávok) sa uloží konečná (ostrá) vyúčtovacia faktúra.
Príbuzné témy