Pomocník systému OBERON
Sadzby stravného (diét)

Legislatíva > Sadzby stravného (diét)

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o sumách stravného pri tuzemských pracovných cestách.

Základné informácie

Sadzby stravného (diét) pri tuzemských pracovných cestách

STRAVNÉ

Dĺžka trvania pracovnej cesty v hodinách
Platnosť od 5 - 12 12 - 18 nad 18
01.06.2023 7,30 € 10,90 € 16,40 €
01.01.2023 6,80 € 10,10 € 15,30 €
01.09.2022 6,40 € 9,60 € 14,50 €
01.05.2022 6 € 9 € 13,70 €
01.07.2019 5,10 € 7,60 € 11,60 €

Sadzby stravného (diét) pri zahraničných pracovných cestách

Príbuzné témy