Pomocník systému OBERON
Sadzby stravného (diét)

Legislatíva > Sadzby stravného (diét)

Základné informácie

Podľa Zákona o cestovných náhradách zamestnancovi vyslanému na pracovnú cestu patrí:

Stravné predstavuje tzv. diéty, ktoré platí zamestnávateľ zamestnacovi pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách. 

Sadzby stravného (diét) pri tuzemských pracovných cestách

Sadzby stravného (diét) pri tuzemských pracovných cestách sú určené opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené aktuálne sadzby spolu s historickým prehľadom.

STRAVNÉ

Časové pásmo
platnosť od 5 až 12 hod nad 12 hod až 18 hod nad 18 hod
od 1.12.2016 4,50 € 6,70 € 10,30 €
od 1.11.2014 4,20 € 6,30 € 9,80 €
od 1.9.2012 4,00 € 6,00 € 9,30 €
od 1.1.2011 do 31.8.2012 3,80 € 5,70 € 8,80 €
od 1.4.2009 do 31.12.2010 3,60 € 5,40 € 8,30 €
od 1.1.2009 do 31.3.2009 3,30 € 5,00 € 7,70 €
od 1.6.2008 98 SKK 149 SKK 230 SKK
od 1.1.2006 89 SKK 135 SKK 208 SKK

Sadzby stravného (diét) pri zahraničných pracovných cestách

Sadzby stravného (diét) pri zahraničných pracovných cestách sú určené opatrením Ministerstva financií SR. Prehľad základných sadzieb stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách pozri na webovej stránke www.slov-lex.sk.

Príbuzné témy