Pomocník systému OBERON
Vernostný systém Cardberg

Ďalšie možnosti produktu > Vernostné systémy > Vernostný systém Cardberg

Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o vernostnom systéme Cardberg - jednom z vernostných (zľavových) systémov podporovaných v systéme OBERON.

Základné informácie

Obrázok č. 1: Vernostný systém Cardberg - obsahuje tak webové rozhranie pre zákazníka, ako aj administračné rozhranie

Vernostné karty

Obrázok č. 2:  Vernostné (zákaznícke) karty s rôznou potlačou

Nastavenie vernostného systému

Podrobný prehľad transakcií v rámci všetkých používaných vernostných systémov je dostupný v ponuke SkladVernostný systém - transakcie.
Ďalšie informácie získate na webovej stránke Cardberg - vernostný systém a na webovej stránke dodávateľa.
Príbuzné témy