Pomocník systému OBERON
Colná správa - hlásenie o SBL

OBERON - hlavná ponuka > Firma > Exportovať údaje > Colná správa - hlásenie o SBL

Základné informácie

Export hlásenia o SBL umožňuje Uvádzať EAN kódy nových produktov - to sú produkty, ktoré podnikateľský subjekt uvádza na trh ako prvý (doteraz na slovenskom trhu neboli). V prípade zvolenia tejto možnosti sa do oznámenia uvádzajú všetky skladové karty s dátumom zaevidovania karty spadajúcim do zvoleného obdobia. Ak sa v tomto období zaevidovala aj karta, ktorá už na trh uvedená bola, a teda nemá byť uvádzaná v hlásení, zmeňte na tejto karte Dátum zaevidovania karty v záložke Doplň. údaje na skladovej karte na dátum nespadajúci do zvoleného obdobia.
Príbuzné témy