Pomocník systému OBERON
Správca hesiel

OBERON - hlavná ponuka > Firma > Správca hesiel

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Správca hesiel v ponuke Firma programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Ďalšie informácie

Bezpečnosť

Reset hlavného hesla

  1. V ponuke Firma zvoľte položku Správca hesiel.
  2. V otvorenom formulári stlačte tlačidlo Zmeniť heslo.
  3. Otvorí sa formulár Zmena hlavného hesla, v ktorom stlačte tlačidlo Reset hesla. Po stlačení tlačidla Áno sa hlavné heslo resetuje.
  4. V ponuke Firma opäť zvoľte položku Správca hesiel a nastavte nové hlavné heslo.
Obrázok č. 1: Reset hlavného hesla

Dostupné možnosti

Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.

Otvoriť URL adresu v prehliadači

Adresa URL uložená v rámci záznamu (hesla) sa otvorí vo webovom prehliadači predvolenom v systéme Windows.

Skopírovať používateľské meno

Používateľské meno uložené v rámci záznamu (hesla) sa skopíruje do schránky na 10 sekúnd. Po tomto čase sa automaticky zo schránky odstráni. Používateľské meno možno skopírovať do schránky aj jednoduchým dvojklikom na tento údaj v tabuľke záznamov.

Skopírovať heslo

Heslo uložené v rámci záznamu (hesla) sa skopíruje do schránky na 10 sekúnd. Po tomto čase sa automaticky zo schránky odstráni. Heslo možno skopírovať do schránky aj jednoduchým dvojklikom na tento údaj v tabuľke záznamov.

Skopírovať URL adresu

Adresa URL uložená v rámci záznamu (hesla) sa skopíruje do schránky na 10 sekúnd. Po tomto čase sa automaticky zo schránky odstráni. Adresu URL možno skopírovať do schránky aj jednoduchým dvojklikom na tento údaj v tabuľke záznamov.

Zobraziť prílohy

Výberom možnosti sa otvorí formulár, v ktorom možno pridať dokument alebo obrázok (tlačidlo ). Použiť možno aj funkciu Drag&Drop, prípadne prílohu oskenovať. Prílohy hesiel (ich binárne údaje) sú v databáze zašifrované. Ďalšie informácie získate v téme Práca s prílohami.

Bližšie informácie o ovládaní evidencie, používaní filtrov, triedení záznamov a pod. sú dostupné v téme Ovládanie knihy (evidencie).
Príbuzné témy