Pomocník systému OBERON
Zálohovanie údajov

OBERON - hlavná ponuka > Servis > Zálohovanie údajov

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Zálohovanie údajov v ponuke Servis programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Technické informácie o záložnom súbore

Príbuzné témy