Pomocník systému OBERON
Zálohovanie údajov

Základné informácie > Zálohovanie údajov > Zálohovanie údajov

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Zálohovanie údajov v ponuke Servis programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Napriek možnosti manuálneho zálohovania, aj pre súborovú databázu Microsoft Access odporúčame používať automatické zálohovanie, ktoré umožňuje vykonať zálohu údajov aj bez zásahu obsluhy v určitých časových intervaloch. Viac informácií získate v téme Automatické zálohovanie.

Technické informácie o záložnom súbore

Príbuzné témy