Pomocník systému OBERON
Off-line transporty údajov

OBERON - hlavná ponuka > Servis > Off-line transporty údajov

Táto téma Pomocníka je venovaná položke Off-line transporty údajov v ponuke Servis programu OBERON - Agenda firmy.

Základné informácie

Ďalšie informácie získate v téme Off-line transporty údajov. Nadefinovať off-line exporty, resp. importy údajov je možné vo formulári Off-line transport údajov - export/import.
Príbuzné témy