Pomocník systému OBERON
Čítanie denného elektronického žurnálu z pokladnice

OBERON - hlavná ponuka > Sklad > Registračné pokladnice > Čítanie denného elektronického žurnálu z pokladnice

Základné informácie

Bližšie informácie o registračných pokladniciach získate v téme Všeobecne o registračných pokladniciach.        
Príbuzné témy