Pomocník systému OBERON
Automatické úlohy

OBERON Center > Automatické úlohy

Program OBERON Center ako súčasť systému OBERON je určený na vykonávanie určitých špecifických funkcií na pozadí. Táto téma Pomocníka je venovaná jednej z týchto funkcií - automatickým úlohám.

Základné informácie

Popis formulára Automatické úlohy

Formulár je dostupný z programu OBERON Center, oddiel Automatické úlohy, tlačidlo Pridať alebo Upraviť.

Pred pridaním automatickej úlohy je potrebné v programe OBERON Center, oddiel Automatické úlohy v rozbaľovacom zozname Firma vybrať účtovnú jednotku (resp. jej databázu), pre ktorú sa bude automatická úloha definovať. Ak sa firma v rozbaľovacom zozname nenachádza, pridajte ju pomocu tlačidla .

Typ úlohy

Automatické úlohy môžu byť nasledovných typov:

 • Generátor notifikácií,
 • Import kurzového lístka z ECB,
 • Aktualizácia skupín obchodných partnerov podľa obratu,
 • Automatické odosielanie e-mailov,
 • Automatický XML export/import,
 • Hotelový rezervačný systém D-EDGE,
 • Hotelový rezervačný systém Beds24,
 • Posielanie SMS správ cez EuroSMS,
 • On-line pobočková synchronizácia,
 • Synchronizácia s Kalendárom Google,
 • Synchronizácia s HikCentral systémom.

Názov

Názov (pomenovanie) automatickej úlohy. napr. Kurz. lístok, Beds24 atď.

Nastaviť

Vykonávať na počítači, pod používateľom

Zadáva sa názov počítača a používateľa systému Windows, pod ktorým sa má úloha vykonávať. Nastavenie je dôležité pri využívaní počítača viacerými používateľmi, napr. v režime terminal server. Ak nebude meno používateľa zadané, úloha sa bude vykonávať v každom spustenom používateľskom profile, čo môže spôsobovať problémy.
Automatické úlohy sa môžu aktivovať manuálne alebo automaticky vo zvolenej časovej perióde (deň, týždeň, mesiac). Úlohy sa môžu vykonávať aj viackrát za deň (viacnásobný transport), pričom je možné zadať časový interval (v minútach) medzi jednotlivými transportami.
Príbuzné témy