Pomocník systému OBERON
Automatické zálohovanie databázy SQL servera

Základné informácie > Zálohovanie údajov > Automatické zálohovanie databázy SQL servera

Automatické zálohovanie je jednou z funkcií programu OBERON Center. Je určené na automatické zálohovanie údajov účtovnej jednotky (firmy) v OBERON-e. Z hľadiska použitého databázového systému ide buď o údaje súborovej databázy Microsoft Access (prípadne aj neúčtovné údaje), alebo databázového systému SQL server (MySQL, MariaDB). Táto téma je venovaná automatickému zálohovaniu údajov databázy SQL servera.

Základné informácie

Príbuzné témy