Pomocník systému OBERON
Automatické zálohovanie databázy SQL servera

Základné informácie > Zálohovanie údajov > Automatické zálohovanie databázy SQL servera

Táto téma Pomocníka je venovaná automatickému zálohovaniu údajov databázy SQL servera.

Základné informácie

Nastavenie automatického zálohovania databázy SQL servera sa vykonáva vo formulári Automatické zálohovanie - záloha databázy SQL servera (ponuka OBERON Center, oddiel Automatické zálohovanie, tlačidlo Pridať/Upraviť. Viac informácií o nastavení automatického zálohovania získate v téme Automatické zálohovanie.
Príbuzné témy