Pomocník systému OBERON
Automatické zálohovanie databázy SQL servera

Základné informácie > Zálohovanie údajov > Automatické zálohovanie databázy SQL servera

Automatické zálohovanie je jednou z funkcií programu OBERON Center. Je určené na automatické zálohovanie údajov účtovnej jednotky (firmy) v OBERON-e. Z hľadiska použitého databázového systému ide buď o údaje súborovej databázy Microsoft Access (prípadne aj neúčtovné údaje), alebo databázového systému SQL server (MySQL, MariaDB, MS SQL Server). Táto téma je venovaná automatickému zálohovaniu údajov databázy SQL servera.

Základné informácie

Nastavenie automatického zálohovania databázy SQL servera sa vykonáva vo formulári Automatické zálohovanie - záloha databázy SQL servera (ponuka OBERON Center, oddiel Automatické zálohovanie, tlačidlo Pridať/Upraviť. Viac informácií o nastavení automatického zálohovania získate v téme Automatické zálohovanie.
Príbuzné témy