Pomocník systému OBERON
Import kurzového lístka z ECB

OBERON Center > Automatické úlohy > Import kurzového lístka z ECB

Táto téma Pomocníka je venovaná jednej z automatických úloh systému OBERON - importu kurzového lístka z ECB (Európskej centrálnej banky). 

Základné informácie

Princíp fungovania

Nastavenie sťahovania kurzového lístka v sieťovej prevádzke

V prípade, že sa OBERON používa v lokálnej počítačovej sieti, pričom údaje sú umiestnené na jednom z počítačov, prípadne na serveri, podľa postupu uvedeného nižšie stačí kurzový lístok nastaviť na jednom počítači (serveri). Na ostatných počítačoch nie je potrebné mať nastavené sťahovanie kurzového lístka. Program automaticky vo zvolenom čase stiahne kurzový lístok a uloží ho do nastavenej databázy.

  1. Otvorte program OBERON Center.
  2. V oddiele Automatické úlohy stlačte tlačidlo výberu  a vyberte databázu, do ktorej sa naimportuje kurzový lístok.
  3. Stlačte tlačidlo Pridať (prípadne Upraviť), zobrazí sa formulár Automatické úlohy, vyberte typ úlohy: Import kurzového lístka z ECB. V záložke Doplňujúce nastavenia zvoľte časový plán, podľa ktorého sa má kurzový lístok sťahovať.
  4. Stlačte tlačidlo Nastaviť, zobrazí sa formulár Nastavenia automatickej úlohy 'Import kurzového lístka'. Je potrebné zadať kódy mien, ktoré sa majú sťahovať, napríklad USD, CZK, PLN, HUF.
  5. V záložke Databáza je možné nastaviť ďalšie firmy (databázy), do ktorých sa má stiahnutý kurzový lístok ihneď po stiahnutí zapísať.
  6. Stlačením tlačidla OK sa automatická úloha uloží.
Príbuzné témy