Pomocník systému OBERON
Rozhranie webovej služby

OBERON Center > Rozhranie webovej služby

Táto téma Pomocníka je venovaná definovaniu rozhrania webovej služby ako jednej z funkcií programu OBERON Center. Konfiguráciou rozhrania webovej služby je možné vytvoriť server webovej služby, ktorý slúži na komunikáciu medzi systémom OBERON s ďalšími nadstavbovými modulmi, resp. aplikáciami, prípadne inými externými systémami. Základné informácie o webových službách v systéme OBERON sú dostupné v téme Všeobecne o webových službách.

Základné informácie

Popis formulára Rozhranie webovej služby

Formulár Rozhranie webovej služby je dostupný z programu OBERON Center, oddiel Rozhranie webovej služby, tlačidlo Pridať alebo Upraviť.

Názov

Zadáva sa pomenovanie webovej služby.

Typ služby

Vyberá sa typ služby v systéme OBERON:                        

TCP/IP adresa a port 

Zadáva sa IP adresa počítača, v ktorom bude webová služba hosťovaná (t. j. spustená) a číslo TCP/IP portu, pod ktorým bude daná služba dostupná (port musí byť voľný - t. j. v systéme Windows ho nesmie používať iná služba).

Pridať výnimku do Windows firewall 

Pridá výnimku na príslušný port do Windows firewall (ak používate bránu firewall iného výrobcu, je potrebné povoliť zadaný port manuálne). 

Pomocou tlačidla Nastaviť sa vyberá databáza účtovnej jednotky. V sprievodcovi nastavením je potrebné zvoliť systémového používateľa vytvoreného na spúšťanie tejto webovej služby.
Po nastavení webovej služby skontrolujte nastavenie, či sa má server webovej služby automaticky spúšťať pri spustení programu OBERON Center: v oddiele Rozhranie webové služby stlačte tlačidlo Nastavenia (vpravo hore). Otvorí sa okno, v ktorom danú možnosť povoľte, resp. zakážte.
Príbuzné témy