Pomocník systému OBERON
Import skladových kariet z PrestaShopu

Ďalšie možnosti produktu > Súvisiace produkty > Internetové obchody > Internetový obchod Prestashop > Import skladových kariet z PrestaShopu

Táto téma Pomocníka obsahuje postup jednorazového importu skladových kariet z internetového obchodu PrestaShop do modulu Skladová evidencia systému OBERON. Túto funkciu je vhodné využiť v prípade, že účtovná jednotka má vytvorený funkčný internetový obchod, pričom doposiaľ nepoužívala systém OBERON.

Postup importu skladových kariet z PrestaShopu do systému OBERON

Na správnu synchronizáciu naimportovaných kariet OBERON vyžaduje vyplnené referenčné číslo (kód produktu). Inak budú karty vytvorené v e-shope duplicitne.

1. Export databázy z PrestaShopu do súboru XML

 1. Nainštalujte modul (rozšírenie/doplnok) ExportDbToXml do internetového obchodu PrestaShop. Súbor je možné získať zo stránky www.exalogic.sk v sekcii Na stiahnutie, OBERON - doplnky, XML komunikácia - súbory, PrestaShop - export databázy do XML.
 2. V nastavení modulu ExportDbToXml spustite export database to XML a po úspešnom vygenerovaní súboru ho uložte na disk.

2. Import databázy vo formáte XML do skladu

 1. V programe OBERON - Agenda firmy pomocou Správcu doplnkov (ponuka Servis) nainštalujte transformačnú šablónu Transformačné šablóny pre komunikáciu s PrestaShopom.   
 2. V ponuke Sklad zvoľte položku Sklady, stlačte tlačidlo Nový a vytvorte nový sklad, do ktorého sa vykoná import skladových kariet.
 3. V evidencii Skladové karty vyberte novovytvorený sklad a stlačte tlačidlo Možnosti, zvoľte položku XML komunikácia - hromadný import záznamov. Otvorí sa sprievodca na import údajov, pomocou ktorého vyberte súbor, v ktorom sa nachádza databáza PrestaShopu vo formáte XML.
 4. V ďalšom kroku z rozbaľovacieho zoznamu vyberte šablónu na transformáciu databázy nainštalovanú v bode č. 1 (Import skladových kariet do systému OBERON).
 5. Stlačením tlačidla Importovať sa skladové karty naimportujú do príslušného skladu.
 6. Skontrolujte naimportované skladové karty, či obsahujú požadované údaje (názvy, popisy, ceny, množstvá). V prípade chybných alebo chýbajúcich údajov môže skúsený používateľ upraviť transformačnú šablónu a znovu spustiť import údajov.
 7. Po úspešnom naimportovaní skladových kariet je potrebné spustiť funkciu Automatické vytvorenie kategórií skladových kariet (ponuka Sklad, Skladové karty, tlačidlo Možnosti), kde sa nanovo vygeneruje stromová štruktúra kategórií.
Systém OBERON má na rozdiel od internetového obchodu PrestaShop pre jednu skladovú kartu s variantmi jednu cenu. Preto v prípade, že PrestaShop má vytvorenú kartu s kombináciami, ktoré majú nastavenú inú cenu, vytvorí pre tieto varianty samostatnú skladovú kartu s touto cenou. 

3. Export skladových kariet z OBERON-u do PrestaShopu

Po úspešnom exporte databázy z Prestashopu a následnom importe skladových kariet do skladu v systéme OBERON je potrebné synchronizovať (zosúladiť) skladové karty v OBERON-e s internetovým obchodom PrestaShop.

 1. Pred exportom skladových kariet (produktov) zo systému OBERON do internetového obchodu odporúčame vykonať zálohu databázy internetového obchodu.
 2. Nastavte pripojenie k internetovému obchodu PrestaShop. Postup je bližšie popísaný v téme Nastavenie komunikácie OBERON-u s PrestaShopom
 3. V programe OBERON Center, oddiel Internetový obchod spustite (tlačidlo Spustiť) export všetkých skladových kariet s obrázkami do internetového obchodu PrestaShop.
 4. Skontrolujte produkty a ich vlastnosti v internetovom obchode, teda či naimportované produkty zodpovedajú pôvodným.
Príbuzné témy