Pomocník systému OBERON
Internetový obchod PrestaShop - inštalácia

Ďalšie možnosti produktu > Súvisiace produkty > Internetové obchody > Internetový obchod Prestashop > Internetový obchod PrestaShop - inštalácia

Táto téma Pomocníka popisuje inštaláciu internetového obchodu PrestaShop. Keďže ide o e-shopovú platformu, ktorá sa dynamicky vyvíja, obsah a vzhľad PrestaShopu podlieha neustálym úpravám a zmenám. Priebeh inštalácie popísaný v tejto téme je platný k novembru 2020 a verzii 1.7.6.9 – v nasledujúcich verziách sa môže postup krokov, prípadne vzhľad inštalácie líšiť.

Základné informácie 

Skôr ako začnete inštaláciu internetového obchodu PrestaShop s následným prepojením so systémom OBERON, je potrebné, aby ste splnili niektoré požiadavky v závislosti od použitých technológií:

Postup inštalácie

Obrázky použité v tomto postupe ilustrujú len jednu z možností, ako môže inštalácia vyzerať - vzhľad jednotlivých okien sa môže líšiť v závislosti od použitého webhostingu a jeho nastavení. Niektoré webhostingy umožňujú priamu inštaláciu systému PrestaShop „na jeden klik“, keď body 1 až 5 za používateľa vykoná priamo skript na strane servera hostingovej spoločnosti.

1. Skôr, ako začnete inštalovať internetový obchod PrestaShop, je potrebné získať prihlasovacie údaje do databázového servera MySQL. Samozrejme, používateľ musí mať práva vytvárať databázu a databázové tabuľky. Pripojte sa k tomuto databázovému serveru (pomocou databázových nástrojov ako MySQL Workbench alebo www.vasa_domena.sk/phpmyadmin (ak je táto utilita inštalovaná). Vytvorte novú prázdnu databázu (databázovú schému), napr. s názvom PrestaShop.

Obrázok č. 1: Vytvorenie novej databázy v prostredí hostingu – nová databáza č. 301 sa použije pre PrestaShop

2. Inštalačné súbory internetového obchodu je možné získať priamo na adrese https://prestashop.com/versions/. Pred stiahnutím si je potrebné overiť, či daná verzia systému OBERON podporuje sťahovanú verziu. Odporúčame sťahovať najnovšiu stable verziu daného podporovaného radu PrestaShopu (beta verziu len v odôvodnených prípadoch).

Obrázok č. 2: Verzie PrestaShopu 1.7.x

 

3. Stiahnutý inštalačný súbor PrestaShop_x.x.x.zip rozbaľte na lokálnom počítači do ľubovoľného adresára. Pripojte sa pomocou FTP pripojenia do adresára na vašom webhostingu. Inštalačné súbory môžete nakopírovať na koreňový (root) adresár (súbory PHP budú priamo na koreni) - vtedy by bol internetový obchod dostupný na adrese napr. www.vasa_domena.sk. Alternatívne môžete inštalačné súbory nakopírovať do podadresára s názvom napr. eshop (niektoré hostingy majú na to vyčlenený špeciálny adresár _sub). Vtedy bude internetový obchod dostupný na adrese www.vasa_domena.sk/eshop prípadne eshop.vasa_domena.sk – podľa nastavenia hostingu. Samozrejme, pomocou tzv. aliasu má správca webhostingu priestor na úpravu, predchádzajúce uvedené možnosti sú uvedené len ako príklady.

Obrázok č. 3: Uvedený príkaz demonštruje situáciu, keď inštalačné súbory boli nakopírované do adresára PS v špeciálnom adresári _sub určenom webhostingom. Výsledný e-shop bude takto prístupný na adrese ps.domena.sk

4. Po skopírovaní súborov do FTP servera inštaláciu spustíte zadaním príkazu do internetového prehliadača www.vasa_domena.sk, prípadne www.vasa_domena.sk/eshop či eshop.vasa_domena.sk. V internetovom prehliadači sa otvorí sprievodca inštaláciou internetového obchodu PrestaShop.

Obrázok č. 4: Sprievodca inštaláciou

 

5. Postupujte jednotlivými krokmi inštalačného procesu. V minulosti sa občas vyskytli problémy so slovenskou jazykovou mutáciou inštalačného procesu, preto v prípade výskytu problémov vykonajte inštaláciu vo východiskovom anglickom jazyku. Po inštalácii je možné zmeniť jazykové nastavenia internetového obchodu na slovenské. Po výbere jazyka a odsúhlasení licenčných podmienok vytvorte administrátorský účet - pomocou tu vytvoreného mena a hesla sa bude správca e-shopu pripájať a vykonávať potrebné nastavenia po ukončení procesu inštalácie.

Obrázok č. 5: Vytvorenie administrátorského účtu v systéme PrestaShop

6. Pri nastavení System Configuration sa zadáva pripojenie k databáze, ktorú ste vytvorili v kroku č. 1.
    - Database server address:         localhost
    - Database name:                       (zadáva sa názov databázy, ktorý jej bol pridelený v kroku č. 1, napr. PrestaShop)
    - Database login:                        (zadáva sa prihlasovacie meno do databázy)
    - Database password:                 (zadáva sa prihlasovacie heslo do databázy)
    - Tables prefix:                            ps_

Obrázok č. 6: Zadanie údajov na pripojenie k databáze vytvorenej v 1. kroku – v tomto prípade hosting nepodporuje pripojenie prostredníctvom všeobecnej adresy localhost a bolo potrebné zadať priamo IP adresu SQL servera

7. Pokračujte v inštalácii. Po jej úspešnom ukončení si odporúčame prihlasovacie údaje do administrátorského účtu v PrestaShope vytlačiť a odložiť.

8. Po inštalácii PrestaShopu sa opäť pripojte pomocou FTP k vášmu webhostingu a vymažte adresár Install. Vzhľadom na bezpečnosť je potrebné premenovať adresár na správu internetového obchodu s názvom admin na iný názov (napr. admin123).

Obrázok č. 7: Vymazanie adresára Install a premenovanie adresára s názvom admin

 

9. V internetovom prehliadači sa prihláste do administračného rozhrania internetového obchodu pomocou údajov zadaných v bode 4, napr. www.vasa_domena.sk/admin123 alebo www.vasa_domena.sk/eshop/admin123. Teraz môžete začať s ďalšími nastaveniami internetového obchodu (vzhľadu a pod.). Dôležitými sú nastavenia krajiny, meny, sadzieb DPH, základné údaje o účtovnej jednotke, platobné moduly atď.

Obrázok č. 8: Administrátorské rozhranie v PrestaShope

Ak už prevádzkujete funkčný internetový obchod PrestaShop, ktorý obsahuje produkty, obrázky, stromovú štruktúru kategórií, a potrebujete ho prepojiť so systémom OBERON, existuje možnosť jednorazového exportu údajov z internetového obchodu a ich následný import do systému OBERON - viac informácií je možné získať v téme Import skladových kariet z PrestaShopu.

Postup prepojenia internetového obchodu PrestaShop so systémom OBERON je k dispozícii v téme Nastavenie komunikácie OBERON-u s PrestaShopom.
Príbuzné témy