Pomocník systému OBERON
Aplikácia OBERON pre PDA on-line

Mobilné riešenia > OBERON pre PDA zariadenia > Aplikácia OBERON pre PDA > Aplikácia OBERON pre PDA on-line

Táto téma Pomocníka popisuje jedno z mobilných riešení systému OBERON - aplikáciu OBERON pre PDA on-line určenú na prácu v sklade.

Základné informácie

Funkcie aplikácie OBERON pre PDA on-line

  Aplikácia OBERON pre PDA on-line umožňuje:

 Obrázok č. 1: Úvodná obrazovka aplikácie

 

Príbuzné témy