Pomocník systému OBERON
Inventúra skladu

Mobilné riešenia > OBERON pre PDA zariadenia > Aplikácia OBERON pre PDA > Inventúra skladu

Princíp fungovania aplikácie OBERON pre PDA on-line

Aplikácia OBERON pre PDA on-line vyhľadáva v závislosti od počtu zadaných čísel. Ak je počet čísel rovný alebo vyšší ako 7, aplikácia bude hľadať podľa čiarového kódu. Ak bude počet znakov menší ako 7, aplikácia bude kontrolovať kód položky na skladovej karte. Teda nie je vhodné napríklad mať príliš krátky čiarový kód, alebo príliš dlhé číslo v kóde položky. V prípade, že číslo bude obsahovať alfabetický znak, napríklad číslo 123456A, bude kontrolované medzi kódom položky, nie medzi čiarovými kódmi.
Obrázok č. 1: Inventúra skladu
 

Postup práce s aplikáciou OBERON pre PDA on-line

  1. V sklade spočítajte fyzické množstvá určitého tovaru.
  2. V mobilnom zariadení spustite aplikáciu OBERON pre PDA on-line a vyhľadajte skladovú kartu daného tovaru, ktorú ste spočítali. Do vyhľadávacieho poľa je možné zadať Číslo skladovej karty alebo Čiarový kód (program vyhľadáva vždy len hodnotu, ktorá je rovná jednej z týchto dvoch hodnôt). 
  3. Výsledok zadajte do aplikácie OBERON pre PDA on-line. Vyhľadať skladovú kartu je možné zadaním čísla karty alebo pomocou snímača čiarových kódov.
  4. Pokračujte spočítaním množstva ďalšieho tovaru a zadaním množstva do mobilného zaradenia.
Príbuzné témy