Pomocník systému OBERON
Inštalácia aplikácie Inventory Terminal

Mobilné riešenia > OBERON pre PDA zariadenia > Aplikácia Inventory Terminal > Inštalácia aplikácie Inventory Terminal

Aplikácia Inventory Terminal so systémom OBERON komunikuje prostredníctvom webových služieb. Z tohto dôvodu je potrebné v prevádzke  zabezpečiť WiFi pripojenie do lokálnej počítačovej siete.

Inštalácia na stolnom počítači

  1. Na stolnom počítači (pri viacerých počítačoch na serveri) je v prvom kroku potrebné zriadiť webovú službu, na ktorú sa bude aplikácia Inventory Terminal pripájať. Bližšie informácie o postupe inštalácie získate v téme Inštalácia webovej služby.
  2. V programe OBERON - Agenda firmy v ponuke Servis, Nastavenia programu je potrebné začiarknuť možnosť Umožniť používať webové služby.
  3. V ponuke Servis, Nastavenia webových služiebWebové služby OBERON stlačte tlačidlo Rozšírené nastavenia webovej služby. Otvorí sa formulár, v ktorom skontrolujte povolenie prístupu k inventúre skladu. URL adresa musí zodpovedať adrese v programe OBERON Center a do zariadenia sa zadáva v tvare http://adresa/data. Validná URL adresa je základom pre ďalšie nastavenia. Všetky ostatné nastavenia sú závislé od zadanej adresy.
  4. Otvorte program OBERON Center, v oddiele Rozhranie webovej služby skontrolujte, či je server webovej služby spustený. V záložke Prehľad komunikácie je zobrazená adresa prístupu pomocou webového prehliadača. Túto adresu je potrebné zadať v mobilnom zariadení a prihlásiť sa do webovej služby.

Inštalácia v mobilnom zariadení

  1. Zo stránky www.exalogic.sk stiahnite súbor InventoryTerminal.zip a skopírujte ho na SD kartu mobilného zariadenia.
  2. Vložte SD kartu do mobilného zariadenia a skopírujte údaje do adresára Program files\Inventory Terminal. Odporúčame vytvoriť zástupcu programu na ploche.
  3. Spustite program Inventory Terminal. Pri prvom spustení aplikácie je potrebné zadať prihlasovacie údaje a URL adresu, ktorá je zadaná v programe OBERON Center (oddiel Rozhranie webovej služby, záložka Prehľad komunikácie). Napríklad v tvare http://198.162.16.16:21001/data.
Príbuzné témy