Pomocník systému OBERON
Vytvorenie prijatej objednávky

Mobilné riešenia > OBERON pre PDA zariadenia > Aplikácia OBERON pre PDA > Vytvorenie prijatej objednávky

Čo všetko je potrebné nastaviť ?

Všetky nastavenia si program pamätá a v prípade potreby je možné ich preniesť aj do iného zariadenia. Nastavenia sú uložené v XML súbore, ktorý sa nachádza v koreňovej zložke programu (Device/Program Files/OBERON pre PDA).

Postup vytvorenia objednávky

  1. Na mobilnom zariadení spustite aplikáciu OBERON pre PDA a vyberte položku Objednávka prijatá.
  2. V ďalšom kroku pridávate položky do objednávky, a to zosnímaním čiarového kódu. V závislosti od nastavenia bude buď pridaná do zoznamu s množstvom 1, alebo budete vyzvaní na zadanie ľubovoľného množstva. V prípade váženého čiarového kódu sa váha tovaru automaticky pripočíta do množstva na položke. 
  3. Po pridaní všetkých položiek do objednávky vyberte obchodného partnera. Výber obchodného partnera obsahuje dve povinné polia, bez ktorých nie je možné odoslať objednávku. Sú to názov a obec obchodného partnera. Na automatické doplnenie údajov obchodného partnera zadajte do jeho názvu aspoň 3 znaky a stlačte vyhľadať. Následne sa vyhľadajú a zobrazia všetky firmy podľa hľadaného reťazca.
  4. Objednávka je pripravená na odoslanie.
Príbuzné témy