Pomocník systému OBERON
Vyskladnenie objednávky

Mobilné riešenia > OBERON pre PDA zariadenia > Aplikácia OBERON pre PDA > Vyskladnenie objednávky

Vyskladnenie objednávky znamená, že skladník fyzicky vydá tovar zákazníkovi. Proces vyskladnenia objednávky pozostáva z troch častí. Najskôr je potrebné vybrať objednávku (prijatá objednávka je vytvorená v systéme OBERON), načítajú sa položky objednávky. Nasleduje snímanie čiarových kódov tovaru a zapisovanie dodaného množstva. Nakoniec sú zozbierané informácie odoslané do systému OBERON (pomocou výdajky, ktorá sa vytvorí automaticky). Stav objednávky sa zmení na Vybavená.

Nastavenie v systéme OBERON

 1. V ponuke ServisNastavenia XML komunikácie vytvorte nový záznam a stlačte tlačidlo Ďalšie nastavenia.
 2. Otvorí sa formulár, v ktorom je potrebné nastaviť, s akým skladom bude XML komunikácia pracovať. V záložke Import nastavíme pole pre synchronizáciu - čiarový kód.

Nastavenie v programe OBERON pre PDA on-line

 1. Na mobilnom zariadení spustite aplikáciu OBERON pre PDA on-line a vyberte položku Nastavenia.
 2. Otvorí sa formulár, v záložke Predaj vyberte sklad.
 3. V záložke Firma sú zobrazené údaje o firme. Tieto údaje je možné zadať ručne alebo ich stiahnuť. Názov a obec sú povinné údaje. Pri stiahnutí udajov firmy sa údaje preberajú z databázy, na ktorej je spustená webová služba.
 4. Na mobilnom zariadení vyberte položku Nastavenia. V záložke Objednávka vyberte vytvorenú XML komunikáciu, ktorá bola vytvorená v predchádzajúcom kroku. Ako ďalšie stojí za zmienku filter pre objednávky v podobe počtu dní od ich vytvorenia. Príliš veľa objednávok v zozname neprispieva k hladkému chodu programu. V prvom rade je potrebné vytvoriť také podmienky, aby bol zoznam čo najviac prehľadný. Zo zoznamu taktiež vyradíme objednávky, ktoré sú už spracované.
 5. V záložke Prevádzka je možné vybrať prevádzku v prípade, že firma má viacero prevádzok. Výber prevádzky predovšetkým skráti zoznam objednávok, ktoré sa načítavajú, a v zozname sa nám zobrazia len tie objednávky, ktoré pochádzajú z konkrétnej prevádzky.
Všetky nastavenia si program pamätá a je ich možné v prípade potreby preniesť aj do iného zariadenia. Nastavenia sú uložené v XML súbore, ktorý sa nachádza v koreňovej zložke programu (Device/Program Files/OBERON pre PDA on-line).

Proces vyskladnenia objednávky

 1. V hlavnom menu programu OBERON pre PDA on-line otvorte zoznam prijatých objednávok dvojklikom na Vyskladnenie objednávky. Načíta sa zoznam objednávok vyhovujúci všetkým zadaným filtrom (stav, dátum vytvorenia a prevádzka objednávky).
 2. Čiernou farbou je vyznačená práve označená objednávka. Zoznam pozostáva z troch informácií o objednávke, a to čísla objednávky, dodávateľa a celkovej sumy dokladu. Treba počítať s tým, že zoznam objednávok sa načítava len pri jeho otvorení, a v prípade, že vytvoríte objednávku, vo chvíli, keď máte zoznam otvorený, daná objednávka sa zobrazí až po opätovnom otvorení zoznamu objednávok. Prejdime teda k otvoreniu danej objednávky, označte jednu z objednávok a pokračujte tlačidlom Vybrať.
 3. Zobrazí sa zoznam položiek dokladu, kde jednotlivé položky obsahujú názov, množstvo na objednávke a dodané množstvo. Zadanie dodaného množstva je možné rôznymi spôsobmi v závislosti od mernej jednotky a počtu kusov položky. Program podporuje vážené čiarové kódy a zosnímanú váhu automaticky pripíše k dodanému množstvu. Pokiaľ položka v objednávke neobsahuje čiarový kód, dodané množstvo je jej možné nastaviť po kliknutí na ikonku pera pod zoznamom položiek.
 4. Po vyskladnení a následnom odoslaní sa objaví hlásenie, ktoré informuje o stave tohto kroku. Časová náročnosť tejto akcie nepresahuje 5 sekúnd a závisí hlavne od kvality signálu. Po odoslaní výdajky sa povýši dodané množstvo na objednávke a jej stav sa automaticky zmení na Vybavená.
Príbuzné témy