Pomocník systému OBERON
Výdajka

Mobilné riešenia > OBERON pre PDA zariadenia > Aplikácia OBERON pre PDA > Výdajka

Čo všetko je potrebné nastaviť ?

Všetky nastavenia si program pamätá a v prípade potreby je možné ich preniesť aj do iného zariadenia. Nastavenia sú uložené v XML súbore, ktorý sa nachádza v koreňovej zložke programu (Device/Program Files/OBERON pre PDA on-line).

Postup vytvorenia výdajky

  1. Na mobilnom zariadení spustite aplikáciu OBERON pre PDA on-line a vyberte položku Výdajka.
  2. Výber obchodného partnera obsahuje dve povinné polia, bez ktorých nie je možné odoslať výdajku. Sú to názov a obec obchodného partnera. Pre automatické doplnenie údajov obchodného partnera zadajte do jeho názvu aspoň 3 znaky a stlačte vyhľadať. Následne sa vyhľadajú a zobrazia všetky firmy podľa hľadaného reťazca.
  3. V ďalšom kroku pridávate položky do výdajky, a to zosnímaním čiarového kódu alebo vyhľadaním podľa názvu. Nastavuje sa len množstvo.
  4. Výdajka je pripravená na odoslanie.
Príbuzné témy