Pomocník systému OBERON
Poškodená databáza

Riešenie technických problémov > Problémy so spustením programu > Poškodená databáza

Systém OBERON pracuje v rôznych databázových systémoch, preto je potrebné rozlišovať či ide o databázu typu Microsoft Access alebo typu SQL Server. Pri databáze typu Access údržbu databázy zvládne aj menej skúsený používateľ, pri databáze typu SQL Server je to zložitejšie a pre bežného používateľa častokrát nemožné.

Databáza typu Microsoft Access

Prevod do novej databázy je servisný nástroj, ktorý prekopíruje existujúcu databázu do novej, pričom údaje zostanú zachované. Funkciu Prevod do novej databázy môžete použiť po tom, ako bola na databáze spravená údržba databázy (funkciu je možné spustiť v ponuke Servis, Prevod do novej databázy).

Databázy typu Microsoft SQL Server, MySQL Server

Údržba databázy typu Microsoft SQL Server alebo MySQL Server býva zložitý proces, ktorý závisí od konfigurácie systému a nastavení. Databázu je dôležité pravidelne zálohovať, keďže pri poškodení databázy býva často jediným riešením obnovenie zo zálohy. Pri poškodení databázy kontaktujte našich zmluvných partnerov.

Príbuzné témy