Pomocník systému OBERON
Chýbajúce alebo poškodené programové súbory

Riešenie technických problémov > Problémy so spustením programu > Chýbajúce alebo poškodené programové súbory

Táto téma Pomocníka popisuje postupy pri riešení problémov spojených s chýbajúcimi alebo poškodenými programovými súbormi systému OBERON a súbormi systému Windows.

Chýbajúce alebo poškodené programové súbory OBERON

Príbuzné témy