Pomocník systému OBERON
Popis adresára s údajmi

Riešenie technických problémov > Pokyny pre odborníkov > Popis adresára s údajmi

Táto téma Pomocníka popisuje zloženie adresára s údajmi účtovnej jednotky (firmy) vytvorenej v systéme OBERON, ktorý sa nachádza na pevnom disku počítača. Informácie v tejto téme sa vzťahujú na súborovú databázu Microsoft Access (nie databázový systém typu SQL).

Príbuzné témy