Pomocník systému OBERON
Prehľad chybových hlásení

Riešenie technických problémov > Prehľad chybových hlásení

Táto téma Pomocníka obsahuje prehľad chybových hlásení vyskytujúcich sa v systéme OBERON. Pri každom z hlásení je uvedený popis problémovej situácie, pri ktorej sa dané chybové hlásenie zobrazuje. Zároveň je pri každom hlásení uvedené riešenie danej problémovej situácie. Prehľad nepredstavuje sumu všetkých chybových hlásení, ale len výber tých, ktoré sa pri práci s OBERON-om vyskytujú najčastejšie.

Kód chyby Popis Riešenie

OBERON.exe - Chyba inicializace .NET Framework

Chcete-li spustit tuto aplikci, musíte nejprve nainstalovat jednu z následujících verzí .NET Framework:

v4.8

Pokyny týkající se získaní příslušné verze rozhraní .NET Framework vám poskytne vydavatel aplikace.

Chybové hlásenie sa objaví po spustení programu OBERON - Agenda firmy. Postup:

Nainštalujte program .NET Framework 4.8 zo stránky www.exalogic.sk.

OBERON.exe - .NET Framework Initialization Error

To run this application, you first must install one of the following versions of the .NET Framework:

v4.0.30319

Contact you application publisher for instructions about obtaining the appropiate version of the .NET Framework.

Chybové hlásenie sa objaví po spustení programu OBERON - Agenda firmy. Postup:

Nainštalujte program .NET Framework 4.0 zo stránky www.exalogic.sk.

OBERON

Vybranú účtovnú jednotku nie je možné otvoriť. Pri pokuse o pripojenie k databáze účtovnej jednotky došlo k chybe. Argumenty majú chybný typ, jsou mimo přijatelný rozsah nebo vzájemně kolidujú.

Chybové hlásenie sa objaví pri otvorení firmy (databázy). Postup:

Nainštalujte program .NET Framework 4.0 zo stránky www.exalogic.sk.

Chyba pri tvorbe tlačového výstupu, nie je možné vytvoriť tlačovú úlohu.
Kód chyby:501 Invalid job number.
Po nainštalovaní novej verzie programu OBERON netlačí tlačové výstupy, neurobí ani náhľad na obrazovku ani tlač. Tlač ostatných dokumentov (okrem OBERON-u) funguje. Bližšie informácie v téme Inštalácia aktualizácie.
Chyba pri otváraní databázy - 3343 Databáza sa nedá otvoriť. Chyba môže byť spôsobená tým, že
je poškodená databáza.
Bližšie informácie v téme Poškodená databáza.
Chyba pri tvorbe tlačového výstupu, nie je možné otvoriť "PRINT ENGINE".
Kód chyby: 0.
Po nainštalovaní novej verzie netlačí tlačové výstupy. Postup:
- odinštalujte OBERON
- nainštalujte OBERON - kompletná inštalácia (vrátane systémových súborov)
OBERON Center.exe - Chyba aplikácie
Správna inicializácia aplikácie (0xc0000135) sa nepodarila. Kliknutím na tlačidlo OK môžete aplikáciu ukončiť.
Po spustení počítača alebo programu OBERON Center,
sa zobrazí chybové hlásenie (viď Kód chyby).
Bližšie informácie v téme Inštalácia OBERON-u.
Chybové hlásenie - too meny fields defined.
Po nainštalovaní novej verzie programu OBERON sa nedajú prekonvertovať dáta zo staršej verzie. Bližšie informácie v téme Poškodená databáza.
Chyba pri tvorbe tlačového výstupu, Error in file mrocv1.rpt, Unable to connect incorrect session parameters. Chybové hlásenie vypisuje pri vytváraní tlačového výstupu. Niektoré zo systémových súborov boli pozmenené alebo zmazané.

Postup:
- odinštalujte OBERON
- nainštalujte OBERON - kompletná inštalácia (vrátane systémových súborov)

Error 1706. No valid source could be found for product OBERON. The Windows Installer cannot continue. Chybové hlásenie sa zobrazí počas inštalácie. Uvedená chyba je chybou programu InstallShield, ktorý firma EXALOGIC používa na inštaláciu. Vzniká vtedy, keď sa inštaluje plná verzia programu. OBERON by mal aj napriek chybe pracovať správne. Ak nie OBERON odinštalujte a znova nainštalujte
Príbuzné témy