UPOZORNENIE: Dňa 21. 6. 2024 (piatok) bude pre prerušenie dodávky elektriny tel. centrum podpory celodenne nedostupné. Viac informácií získate kliknutím na tento oznam.   

Hotelová recepcia – Čo všetko vám prezradia zdroje rezervácií v OBERON-e

Post_thumbhotelmini-100x100Využívate na oslovenie klientov rôzne rezervačné a zľavové internetové portály? OBERON je komplexný systém, ktorý dokáže s externými službami ako je napr. booking.com automaticky komunikovať (overenie dostupnosti izieb, rezervácie) a tiež dokáže jednotlivé zdroje rezervácií aj prehľadne vyhodnocovať. Viete si tak kedykoľvek v jednoduchej forme zobraziť grafický prehlaď, ktorý Vám prezradí o Vašich rezerváciách alebo ubytovaných cenné dáta pre porovnanie z akého zdroja máte najefektívnejšie vyťažený Váš hotel, penzión či apartmán.

Priradiť zdroj k rezervácií alebo ubytovaniu je možné dvoma spôsobmi:

 1. Manuálne – po prijatí objednávky napr. cez email alebo telefonicky používateľ manuálne pridelí zdroj k rezervácií alebo ubytovaniu v evidencii Kniha rezervácií alebo Kniha ubytovaných.
 2. Automaticky cez AvailPro – ak existuje on-line prepojenie OBERON-u na systém AvailPro, import rezervácií ubytovania a export obsadenosti sa vykonáva pomocou tohoto prepojenia súčasne s viacerými rezervačnými portálmi automaticky. AvailPro obsluhuje niekoľko desiatok rezervačných on-line systémov, pozrite si ktoré to sú.

Typy zdrojov ubytovania v OBERON-e:

 • priamy kontakt – rezervácia cez email, telefón, vlastnú internetovú stránku,

 • cestovné agentúry – sprostredkovanie ubytovania cestovnou agentúrou,

 • provízne rezervačné portály – rezervácia cez rezervačný portál, napr. booking.com a iné,

 • zľavové rezervačné portály – rezervácia vytvorená formou zľavového portálu,

 • internetové reklamné katalógy – rezervácia na základe reklamy na ubytovacom portáli,

Jednotlivé zdroje pre daný typ si používateľ OBERON-u môže ľubovolne pridávať, zmeniť alebo odstrániť.

Obr.: Číselník typov zdrojov rezervácií a ubytovaných

Obr.: Skratky typov rezervácií sa zobrazujú aj v Grafickom prehľade izieb

Obr.: Skratky typov rezervácií sa zobrazujú aj v Grafickom prehľade izieb

Pridaná hodnota pre Vaše podnikanie

Evidencia zdrojov rezervácii slúži na kontrolnú a plánovaciu činnosť, napr.:

 • vyúčtovanie provízií pre konkrétnu cestovnú agentúru,

 • zdroj údajov pre efektívnejší marketing, získate dokonalý prehľad o tom, či vynaložené finančné prostriedky na reklamu sú použité naozaj efektívne,

 • rozlišujte medzi prehľadom počtu rezervácií a reálnej obsadenosti lôžok,

 • na základe získaných výstupov je možné efektívne vytvárať ponuky a termíny pre cestovné agentúry,

 • plánovanie cenotvorby ubytovania – vytvorte si cenové kategórie hostí, typy cenovej hladiny, prioritu cien na dané obdobie príp. na danú dĺžku pobytu, zľavy a mnoho ďalších nastavení, ktoré Vám pomôžu byť konkurencie schopnými.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Automatická úloha pre dochádzkové terminály

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB